Starowiejskie kolędowanie

  

Kościół parafialny w Starej Wsi w dniu 26 grudnia 2023 r. rozbrzmiał tradycyjnymi polskimi kolędami w wykonaniu Zespołu Regionalnego „Starowiejski Hyr”. Piękno kolęd wprowadza w tajemnicę przyjścia  Jezusa Chrystusa na świat dając człowiekowi wolność, radość i sens życia. Te biblijne treści  kształtowały od wieków  podstawy wiary naszych przodków przekazując nam depozyt tych prawd i wartości które pomagają człowiekowi być dobrym. Muzyka ludowa którą wykonuje zespół „Starowiejski Hyr” związana była zawsze z ciężką pracą rolników, którzy w wolnym czasie chcąc wykorzystać każdą chwilę tworzyli dzieła tej muzyki. Zespół regionalny" Starowiejski Hyr  " działający przy Stowarzyszeniu "Bliżej Tradycji" został założony w maju 2020 roku z inicjatywy  Piotra i Agnieszki Pławeckich. Starowiejski koncert kolęd pokazał że pomimo krótkiego czasu działalności zespołu to da się wyczuć wielką pasję tworzenia tej muzyki ludowej. Ta pasja połączona z profesjonalizmem artystycznym powoduje, że przed starowiejskimi artystami otwierają się możliwości koncertowania w wielu miejscach w Polsce, a w wigilię Bożego Narodzenia taką możliwość mieli w Telewizji Polskiej. Wielkim osiągnięciem Zespołu jest jego wielopokoleniowość artystyczna, gdzie razem ma scenie występują dziadkowie, rodzice , młodzież i dzieci. Kierownikiem  artystycznym zespołu jest Pani Agnieszka Pławecka a choreografem Pani Marzena Bartosz. Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2024 składamy wszystkim członkom Zespołu „Starowiejski Hyr” wiele radości w tworzenia fantastycznej muzyki ludowej, która wyrosła z poczucia piękna  i miłości Boga, Ojczyzny i ukochanej Naszej Ziemi.

                                                                                                                Stefan Hutek