Jubileusz 45-lecia zespołu Słopniczanie

 Zespół Słopniczanie powstał w październiku 1978 roku z inicjatywy Pani Marii Kaim przy współpracy Marii Król i Mariana Wójtowicza. Pierwszą kierowniczką zespołu była Maria Król, a od września 1981 roku funkcję tę pełni Józef Wójtowicz. Zespół Słopniczanie prezentuje folklor Górali Białych, od Łącka do Kamienicy. Muzyka gra w składzie lachowskim w związku z dużym wpływem na folklor słopnicki, leżącej w regionie lachowskim Limanowej. Piosenki, tańce i melodie z repertuaru Słopniczan są odzwierciedleniem zachowanych do dzisiaj zwyczajów i obrzędów: Wesele Słopnickie, Baciarka, Omłocek, Śmigus, a także zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem: Jasełka i kolędy z Herodem i Turoniem.

Słopniczanie współpracują z zespołami partnerskimi z Francji i Wielkiej Brytanii. Zespół odnosi sukcesy na przeglądach i  festiwalach w kraju i za granicą.                                                                            11 listopada 2023 r. uroczystą mszą św. rozpoczęły się obchody zacnego jubileuszu 45 –lecia istnienia zespołu. Główny celebrans proboszcz parafii Słopnice Dolne ks. Jan Gniewek w homilii podkreślił jak wiele wysiłku wymaga zaangażowanie w kultywowaniu bogactwa folkloru , który jest żywym przekazem kolejnym pokoleniom tego co wypływało z umiłowania tego regionu. Kolejna część Jubileuszu miała miejsce w lokalu Państwa Janiny i Andrzeja Lis. Przybyli bardzo licznie przedstawiciele władz samorządowych województwa małopolskiego , powiatu limanowskiego , Gminy Słopnice i Tymbarku. Licznie podkreślili swoją obecność również kapłani związani z Gminą Słopnice, przedstawiciele zespołów regionalnych, instytucji kulturalnych, sponsorów a przede wszystkim członków Zespołu Słopniczanie obecnych jak i byłych. Zachwyt budzi pasja muzykowania młodych osób tworzących w większości ten Zespół. Dali oni upust twórczego artyzmu podczas wspólnej zabawy podsumowującej to doniosłe wydarzenie. Wyrazy uznania zostały przekazane Zespołowi na ręce obecnego Kierownika Jozefa Wójtowicza. Niech ta miłość góralskiej muzyki rozbrzmiewa w Słopnicach a jej echo niech się roznosi szeroko w Polsce jak i za granice.

                                                                                                                                     Stefan Hutek    

 

Tagi: Słopnice,