Cuprówka miejscem pamięci Żołnierzy Wyklętych

 Już po raz 37  w niedzielę 13 sierpnia 2023 r. tłumnie zgromadzili się uczestnicy mszy św. na górze Cuprówka, gdzie wspominano  ofiarną służbę ojczyźnie, tych co nie zgadzali się na komunizm w Polsce. Wierność ideałom niepodległej Polski zapłacona została często przez nich ofiarą własnego życia. Wieś Żmiąca była szczególnie naznaczona represjami służb komunistycznych przeciw jej mieszkańcom nie zgadzających się na utrwalanie władzy komunistycznej. Zapłacili ogromną cenę gdyż do tej pory nie jest znane miejsce pochówku Władysława Bukowca. Dziś możemy nadal oglądać bezwzględność władz Rosji prowadzącej wojnę przeciwko Ukrainie. To właśnie ten imperializm rosyjski był i jest źródłem zła i cierpienia wielu narodów, które w najwyższym stopniu cenią sobie wolność. Wolność  Ojczyzny nie jest nam dana na zawsze, ale wymaga to ciągłej pamięci o naszych bohaterach oddających życie za jej niepodległość. Cuprówka jak co roku gromadzi mnóstwo rodzin z dziećmi  co jest doskonałą lekcją historii przekazywaną młodym pokoleniom, które w przyszłości będzie odpowiadać za los naszej Ojczyzny Polski. Oprawę muzyczną  podczas mszy św. od lat zapewnia Orkiestra Parafialna z Jaworznej. Po zakończeniu mszy św. wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez rodziny pomordowanych przez UB oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Żmiącej. Zebrano również ofiary na operację małego chłopca o imieniu  Marcinek.

                                                                                                                                                                                                             Stefan Hutek