Rozpoczęły się Warsztaty Zielarskie

        W dniu  20 czerwca 2023 r. rozpoczęły się Warsztaty Zielarskie. Zainteresowanie tematyką jest bardzo duże, gdyż liczba uczestników przekracza 30 osób. Zajęcia prowadzone są pod szyldem Górskiej Szkoły Rolniczej w Łososinie Górnej, której działalność przepadała na lata  1929 do 1950. Szkoła ta była genialnym projektem edukacyjnym wzorowanym na szwajcarskim systemie oświaty rolniczej, który do tej pory doskonale funkcjonuje. Niestety  szkoła ta została zlikwidowana przez władze komunistyczne. Wzrost  zainteresowanie tematyką zdrowego stylu życia ,ekologicznej produkcji  rolnej rodzi konieczność podjęcia działań do reaktywacji tej placówki oświatowej. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenia ukończenia Warsztatów   w ramach idei Górskiej Szkoły Rolniczej. Na pierwszych zajęciach zostały przekazane następujące  wiadomości:  krótka historia zielarstwa, substancje czynne w ziołach czyli  co ma  największy wpływ na  stan ciała i ducha, rodzaje surowców zielarskich  oraz formy ich wykorzystania, zioła ze stanu naturalnego – co jak i kiedy zbierać, suszenie  przechowywanie  i używanie surowców zielarskich. Zajęcia prowadzi mgr inż. Marek Dudek. Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska. Zajęcia w Warsztatach są bezpłatne a koszty konieczne pokrywane są z darowizny Kółka Rolniczego w Starej Wsi. Stowarzyszanie  Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska opierając się na dokonaniach  Górskiej Szkoły Rolniczej  promując ideę jej reaktywacji jest otwarte na zorganizowanie zajęć  warsztatowych  z zakresy serowarstwa, zielarstwa, masarstwa oraz produkcji wina. Zainteresowane Stowarzyszenia czy osoby, które chciały by zorganizować zajęcia praktyczne  i teoretyczne  w tej tematyce proszone są o kontakt pod adresem mailowym: gorskaszkolarolnicza@interia.pl  lub telefonicznie 604 569 276 .

Publikacje na temat Górskiej Szkoły Rolniczej

Wydanie historyczne inż Jan Drożdż

                                                                                           Stefan Hutek 

Tagi: ,