,,Malowana skrzynia pamięci”,

 Limanowszczyzna to literackie zagłębie legend, często nieznanych, zwłaszcza dla młodego pokolenia. Projekt: ,,Literacka skrzynia pamięci” powstał, by przybliżyć i zainteresować, zwłaszcza dzieci i młodzież, tym skarbcem literatury. Źródłem inspiracji będą książki: zbiory legend pisanych gwarą, Stanisława Ptaszka z Pasierbca: ,,Malowana skrzynia pamięci”, wokół których zaplanowano kreatywne zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów. Razem z naszym gawędziarzem, Stanisławem Ptaszkiem, wyruszymy w literacką podróż po legendach gminy Limanowa, odkryjemy bogactwo literatury, tradycji, zwyczajów, gwary i damy upust własnej wyobraźni tworząc własne literackie kompozycje.

Projekt będzie obejmował międzypokoleniowe spotkanie autorskie dla dzieci, młodzieży i seniorów ze Stanisławem Ptaszkiem, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży: ,,Malowana skrzynia pamięci” oraz międzypokoleniowe warsztaty pt.: ,,Zainspiruj się legendą”.

Celem zadania jest odkrycie i zainteresowanie skarbcem lokalnych legend i tym samym wypromowanie tego ciekawego gatunku literackiego. Projekt pomoże dotrzeć, zwłaszcza młodym czytelnikom do świadectwa przeszłości, które dziś może stać się inspiracją do kształtowania właściwych postaw i twórczego rozwoju.

Poprzez realizację projektu uczestnicy poznają:
- lokalne legendy (spisane i przekazywane w formie ustnej)
- lokalne dziedzictwo kulturowe, tradycje i zwyczaje, wiarę, umiłowanie stron rodzinnych przodków
- tradycyjne wartości chrześcijańskie i obrzędy związane z rokiem liturgicznym zawarte
 w legendach
- gwarę
- ciekawe miejsca na Limanowszczyźnie i związane z nimi legendy
- ciekawe zjawiska etnograficzne, dawne życie na wsi, przemiany społeczne, ekonomiczne, historyczne
- poprzez kreatywne warsztaty w kręgu literatury pobudzi się wyobraźnia i pomysłowość dzieci
i młodzieży
- zajęcia międzypokoleniowe wzmocnią więzy rodzinne, zainspirują do twórczego spędzenia czasu i korzystania w przyszłości w oferty bibliotecznej.
- poszerzy się oferta biblioteki dla dzieci, młodzieży i seniorów, zwłaszcza na terenach wiejskich
o utrudnionym dostępie do kultury i rozrywki.
- wzmocni się funkcja biblioteki (głównej siedziby oraz sześciu filii) jako ośrodka animującego działania kulturalne i aktywizującego społeczność gminy Limanowa,
- zostaną podniesione kompetencje bibliotekarzy, którzy w przyszłości samodzielnie będę realizowali podobne zajęcia warsztatowe

Projekt zachęca do wejścia w zwierciadło minionych czasów, zdarzeń i obyczajów. Zwłaszcza młody człowiek znajdzie tu ludową mądrość, informacje o dawnym życiu babć i dziadków i zapis gwarowego słownictwa i frazeologii. Idąc tropem gawęd, zanurzymy się w świadectwie przeszłości, które jest objawem lokalnego patriotyzmu i barwnym obrazem prawdziwego życia na wsi. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu: Partnerstwo dla książki 2023

Całościowy koszt Projektu wynosi 9375,00 zł. zł.

Dotacja z MKiDN – 7375,00 zł

 

Zapraszamy do udziału! 

Tagi: ,