Wizyta w Ministerstwie Rolnictwa w Szwajcarii

 Rolnictwo w Szwajcarii jako dobro narodowe i jego  ochrona wpisana jest do Konstytucji.Wielkim wsparciem w Szwajcarii cieszy się rolnictwo górskie gdzie o jego roli  wypowiadał się Pan Daniel Boumgderner.. Rolnictwo górskie w Szwajcarii cieszy się ogromnym wsparciem gdzie 2/3 dochodu to są dopłaty rządowe.Polityka górska dla władz Szwajcarii jest batrdzo ważna. O roli oświaty rolnej i kształceniu zawodowym mówił Anton Stockli.W szkoleniu zawodowym zwraca sie uwagę na nauczanie praktyczne gdzie tylko 1 dzień w tygodniue uczeń pobiera nauke teoretyczną a pozostałe 4 dni to nauka praktyczna. W spotkaniu wzięła udział Pani Ambasador Iwona Kozłowska.

                                                                                               Stefan Hutek

Tagi: ,