Wizyta w Braunvieh Schweiz

Braunvieh Schweiz została założona 7 lutego 1897 roku jako spółdzielnia w Zurychu. Jako organizacja reprezentują interesy hodowców rasy Brown Swiss . Ustalają cele hodowlane i programy hodowlane dla rasy Brown Swiss oraz prowadzą księgę hodowlaną , testy użytkowe i szacunki wartości hodowlanej dla rasy Brown Swiss, Jersey, Grey Swiss i Hinterwald.Braunvieh Schweiz to centrum usług dla hodowców rasy Braunvieh, różnych organizacji i właścicieli zwierząt. Działamy w dziedzinie hodowli i zarządzania , oferując nowoczesne, wysokiej jakości i niedrogie usługi z wysokimi korzyściami. Ponadto Braunvieh Schweiz promuje rozwój i rozprzestrzenianie się Braunvieh jako rasy o wysokiej wydajności. Dzięki tym działaniom przyczyniają się do ekonomicznej i zrównoważonej hodowli bydła w Szwajcarii.Wieloletnim Dyrektorem Centrum jest Lukas Casanowa z którego uprzejmości mogliśmy zapoznać się z działalnością związku hodowców rasy Brown Swiss CELE Promocja hodowli Swiss Brown Swiss Lider w całej Szwajcarii w zakresie podstawowych zadań testów wydajności, rozliczania stada i szacowania wartości hodowlanej Oferowanie innowacyjnych produktów i usług , które należą do najlepszych w naszej branży Być światowym centrum hodowli Brown Swiss OBSZARY DZIAŁALNOŚCI rozliczanie stada Testy wydajności Szacowanie wartości hodowlanej we współpracy z firmą Qualita sąd zewnętrzny Ustalenie celu hodowlanego, planowanie hodowlane i program hodowlana Promocja sprzedaży i marketingu zwierząt gospodarskich pomoce zarządcze dla firm public relations MIĘDZYNARODOWE ZAANGAŻOWANIE Członek Światowego Związku Hodowców Brązowych Szwajcarów Członek Europejskiego Stowarzyszenia Hodowców Brązowych Szwajcarów Organizacja Światowej Konferencji Hodowców Brązowych Szwajcarów 1986,1997 i 2012 Organizacja Europejskiej Konferencji Hodowców Brązowych Szwajcarów 2002 Harmonizacja opisu liniowego i szkolenia sędziów na poziomie europejskim Harmonizacja oświadczenia o wadzie dziedzicznej na poziomie europejskim Rozwój międzynarodowego brandingu Brown Swiss MIĘDZYNARODOWE SUKCESY European Show Verona 2020 (krowy tytuł mistrza Europy i Puchar Narodów) European Show Mende 2016 (krowy tytuł mistrza Europy i Puchar Narodów) Czempionat Europy BRUNA 2012, St. Gallen, (tytuł mistrza Europy krów i Puchar Narodów) Eurobrune Clermont-Ferrand 2011 (tytuł europejski bydła i Puchar Narodów) Fieragricola Verona 2010 (krowy tytuł mistrza Europy i Puchar Narodów) Eurobrune Clermont-Ferrand 2009 (tytuł europejski bydła i Puchar Narodów Europejska Wystawa w Rotholz 2008 (tytuł krowy Europy i Puchar Narodów SIA Eurobrune Paris 2007 (tytuł europejski bydła i Puchar Narodów Fieragricola Verona 2006 (krowy tytuł mistrza Europy i Puchar Narodów)Fieragricola Werona 2005 (Puchar Narodów Krowy) SIA Eurobrune Paris 2005 (Puchar Narodów bydła) Fieragricola Verona 2004 (tytuł europejski krów, bydła i Puchar Narodów) SIA Eurobrune Paris 2003 (tytuł europejski bydła i Puchar Narodów SIA Eurobrune Paris 2002 (tytuł europejski bydła i Puchar Narodów) Kolejnym punktem trzeciego dnia była wizyta Milchmanufaktur w Einsiedeln.

 

 

Tagi: ,