Drugi Studyjny wyjazd do Szwajcarii

        W dniach od 29 kwietnia  do 6 maja 2023 r. rozpoczyna  się  Drugi wyjazd Studyjny do Szwajcarii. Trasa  ta pokrywa się  częściowo z objazdem z roku 1928 gdzie prof. Jan Włodek z Uniwersytetu Jagiellońskiego z inż. Janem Drożdżem  odbyli podróż która przyczyniła się do powstania w 1929  r. Górskiej Szkoły Rolniczej w Łososinie Górnej koło Limanowej. Szkoła ta ze względu na wprowadzenie wzorców edukacyjnych szwajcarskich w ciągu 10 lat zyskała poziom europejski ściągając uczniów i rolników nie tylko z Polski ale z wielu krajów Europy. Szkoła ta stworzyła pierwszą serowarnie karpacką,  która do tej pory funkcjonuje jako Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska. Efektem działania szkoły było powstanie w 1936 r. Podhalańskiej Spółdzielni Owocowo-Warzywnej w Tymbarku. Niestety istnienie szkoły zostało brutalnie przerwane przez władze komunistyczne w roku 1950. Została też przerwana idea wprowadzania gospodarki alpejskiej w polskich górach. Jako Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe Ziemia Limanowska sięgając do bogatych archiwów rodzinnych inż. Jana Drożdża od roku 2019 staramy się przywrócić blask niezwykłej szkoły aby zrealizować zamierzone cele jej założycieli. W roku 2019 został zorganizowany jubileusz 90 rocznicy powstania  Górskiej Szkoły Rolniczej  połączony a sympozjum naukowym prowadzonym przez prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, poświęconego  produkcji ekologicznej żywności. Wydaliśmy również z tej okazji publikację „Górska Szkoła Rolnicza w Łososinie Górnej Perłą Limanowskiej Oświaty”. W 2021 r. zostały zrealizowane w ramach funduszy europejskich pierwsze warsztaty serowarskie gdzie 40 uczestników w 4 grupach nabyło praktyczne umiejętności produkcji serów metodami tradycyjnymi. Wielu już produkuje sery, a niektórzy  zarejestrowali swoją działalność w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego. Wyjazd studyjny jest kolejnym krokiem do reaktywacji Górskiej Szkoły Rolniczej

Pierwszy Wyjazd Studyjny obył się od 12 czerwca do 28 czerwca 1928 i obejmował miejscowości: Lanquart, Einsiedeln, Arth-Goldau, Luzern, Neuenkirch, Eschenbach, Invil, Buholz, Gisikon-Root, Brienz, Interlakon, Horboden, Sprinboden, Niedernhorn, Boltigen, Bern, Münsingen, Signau,Brugg, Zürich, Dällikon, Kemptal, Hischwil, Urnach. 

Drugi Wyjazd Studyjny odbywa się od 29 kwiecień do 6 maja 2023 r. i obejmuje miejscowości: Berno,Rapperswill , Einsiedeln,  Zug,  Ebenrain, Möschberg, Zollikofen,  Plantahof , Landquart,  Parpan,  Cazis.                                                                                                                             Ogromnego wsparcia  udziela nam Pani Iwona Kozłowska, ,Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny w Konfederacji Szwajcarskiej oraz Księstwie Liechtensteinu  oraz Pan Arkadiusz Mularczyk Wiceminister Spaw Zagranicznych, Pan Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego  Pani Dorota Klimek Referent ds. polityczno-ekonomicznych Ambasady Polskiej Pan Grzegorz Biedroń Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej ,Pan Ryszard Czaicki Prezes Zarządu  Małopolskiej Izby Rolnej w Krakowie, Pan dr Wojciech Kozłowski Zastępcy Dyrektora Instytutu Pileckiego w Warszawie. Bardzo serdecznie dziękujemy za okazaną życzliwość i wielki dar serca.

                                                                                              Stefan Hutek

Tagi: ,