Strzelectwo sportowe w Tymbarku

      Na strzelnicy sportowej w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku rozpoczęły się zajęcia z zakresu strzelectwa sportowego dla mieszkańców Gminy Tymbark. Realizacja tego typu zajęć jest możliwa dzięki zaangażowaniu Pani Małgorzaty Ryś, dyrektor Zespołu Szkół, kadrze instruktorskiej szkoły jak również animatorom strzelectwa sportowego w Tymbarku i zarazem członkom LOK Limanowa Barbarze Janczy i Rafałowi Kasperskiemu. Zajęcia będą prowadzone co drugi czwartek w miesiącu a już kolejne odbędą się 30 marca 2023 roku w godz. 16.00 – 18.00. Osoby chętne do udziału w szkoleniu proszone są o kontakt z Panią Barbarą Janczy tel. 600919496 lub zgłoszenie SMS – em.

                Strzelectwo sportowe jest dyscypliną, której popularność stale rośnie również z uwagi na fakt wojny na Ukrainie. Wytrenowanie celnego oka i pewnej ręki to długa i bardzo żmudna praca. Wymaga też mnóstwa cierpliwości i samozaparcia.

 

                                                                                         Robert Nowak

Tagi: ,