Regionalne Spotkanie Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci

 W parafii św. Józefa Robotnika w Starej Wsi  w niedzielę 19 lutego 2023 r. miało miejsce Regionalne Spotkanie Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci z udziałem ks. biskupa Antoniego Długosza . Pierwszym punktem programu było przywitanie przybyłych grup którego dokonał o. Piotr Dettlaff. Następnie Magdalena Buczek, założycielka Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci dokonała wprowadzenia  do modlitwy różańcowej.

   Uroczystej Eucharystii przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. bp Antoni Długosz przedstawiając barwnie jak powinna wyglądać droga wiary każdego chrześcijanina bez względu na wiek. Na początku mszy św. ks. Mariusz Nosal proboszcz parafii powitał wszystkich zgromadzonych

Animację śpiewu  prowadziła w sposób profesjonalny schola muzyczna Bazyliki Matki Bożej Bolesnej z Limanowej pod kierownictwem s. Krystyny Koszut. Zachwyt śpiewem scholi uwieńczony został zaproszeniem przez  ojca. Piotra Dettlaff do animacji śpiewu w czerwcu na wałach Jasnogórskich w Częstochowie podczas centralnego spotkania Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci. Podczas mszy św. delegacje w uroczystej procesji przyniosły dary ofiarne

Po modlitwie po Komunii Świętej wręczone  zostały legitymacje nowym członkom Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci oraz dokonano poświęcenia figury św. Michała Archanioła.

 Po mszy św. w doskonałej kondycji fizycznej i artystycznej ze swoimi radosnymi piosenkami religijnymi wystąpił  ks. biskup Antonii  Długosz. Radość ks. Biskupa udzielała się dzieciom i wszystkim obecnym, którzy obdarzeni entuzjazmem dostojnego artysty wychwalali dobrego Boga nie tylko śpiewem ale uśmiechem i tańcem. Wszyscy uczestnicy Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci zostali zaproszeni  do Szkoły Podstawowej w Starej Wsi na poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi. Nad porządkiem i bezpieczeństwem uczestników czuwali Druhowie OSP Stara Wieś. Wyrazy wdzięczności należą się również wszystkim sponsorom oraz komitetowi organizacyjnemu pod przewodnictwem Siostry Stanisławy  Kozy

                                                                                                            Stefan Hutek

Tagi: ,