83 rocznica deportacji Polaków na Sybir

 10 lutego 1940 roku rozpoczęła się przeprowadzona przez NKWD pierwsza masowa deportacja Polaków na Sybir. W głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 140 tys. obywateli polskich. Wielu umarło już w drodze, tysiące nie wróciły do kraju.

Od 10 lutego 1940 r. do czerwca 1941 r. władze Związku Sowieckiego, okupującego tereny II Rzeczypospolitej, zorganizowały cztery wywózki na Wschód obywateli polskich różnych narodowości.

Pierwsza z deportacji objęła głównie rodziny urzędników państwowych, m.in. sędziów, prokuratorów, policjantów, leśników, właścicieli ziemskich, a także wojskowych, w tym uczestników wojny polsko-bolszewickiej. Wywożeni trafiali w okolice Archangielska oraz do Irkucka, Kraju Krasnojarskiego i Komi.

Uroczystości rocznicowe w Młynem rozpoczęły się uroczystą mszą św. po której nastąpił wykład dr Przemysława Stanko, który przedstawił dramat polaków umęczonych przez sowietów w tym mieszkańców Gminy Limanowa. Podziękowania w przygotowaniu uroczyśtości należą się  ks. Rektorowi Stanisławowi  Treli, Przewodniczącej Rady Rodziców Renacie Twaróg oraz Radnemu Gminy Limanowa Stanisławowi Sajdakowi

                                                                                                       Stefan Hutek

Tagi: ,