Limanowskie obchody 160 rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego

  W niedzielę 22 stycznia 2023 r. w całej Polsce rozpoczęły się obchody 160 rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego jako  najdłuższego powstania w dziejach Polski z ponad 1200 stoczonymi bitwami  trwającego dwa lata. Powstanie to połączyło 4 narody tj. Polaków, Litwinów, Ukraińców i Białorusinów  wobec tyrani imperializmu rosyjskiego. Obecna krwawa wojna w Ukrainie pokazuje, że naród rosyjski nadal ma rządzę imperializmu połączonego z morderstwami niewinnego narodu siejąc przy tym niewyobrażalną skalę niszczenia dorobku narodu Ukraińskiego.  Obecnie nadszedł czas rozprawienia się z tyranią rosyjską i trzeba tego dokonać nawet w przypadku ryzyka napaści na nasz kraj, aby wreszcie przerwać ten zbrodniczy marsz okrutnego narodu rosyjskiego żądnego zabijania wolności narodów, byle by pokazywać siłę swojego panowania nad światem splamionego krwią niewinnych osób. Limanowskie obchody rozpoczęły się mszą św. w Bazylice,  po której nastąpiło przejście na cmentarz parafialny gdzie spoczywają  obywatele miasta Limanowa, którzy czynnie brali udział w Powstaniu Styczniowym. Miejscem przy którym odbywały się  dalsze uroczystości był grób Józefa Bogdanowskiego. Jego postać przybliżył obecnym Karol Wojtas -limanowski historyk i regionalista. Wspomniał również   o rodzinie  Marsów w tym Antoniego Marsa, który również wspierał działalność Powstańców, a Jego ciało spoczywa w rodzinnej kaplicy. Następie drużyna Strzelca  nr 2402 przeprowadziła Apel Poległych, w którym wspomniano uczestników Powstania Styczniowego. W modlitwie polecono wieczny odpoczynek dla wszystkich powstańców. Zgromadzone delegacje złożyły na grobach  w asyście Strzelca wiązanki kwiatów oraz znicze. Wśród nich byli: pra, prawnuczka  Józefa Bogdanowicza Pani prof. Anna Bugajska, Zofia Bukowiec Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Laskowa składająca wiązankę w imieniu Pani Poseł Anny Paluch i Senatora Jana Hamerskiego, Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego Czesław Kawalec, Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz wraz z Radnymi Miasta Limanowa Leszkiem Mordarskim i Piotrem Zoniem, Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Gminy Laskowa Czesław Zelek i Gminy Łukowica Janusz Mrowca. Głównym organizatorem  uroczystości było Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska a Patronatem  Honorowym objęli  Anna Paluch Poseł na Sejm RP. Jan Hamerski Senator RP, Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda. W imieniu organizatorów składam wszystkim uczestnikom gorące podziękowania za wszelką pomoc i życzliwość. Niech pamięć bohaterskich Powstańców Styczniowych trwa wiecznie, niech młode pokolenia przekazują tę prawdę następnym pokoleniom i tu budzi radość i nadzieję udział młodzieży Strzelca nr 2402  pod dowództwem Stanisława Dębskiego, którzy niewątpliwie będą w przyszłości zawsze pamiętać o naszych wielkich i często w przeszłości zapomnianych bohaterach.

                                                                                                                    Stefan Hutek