Spotkanie opłatkowe Członków i Sympatyków Prawa i Sprawiedliwości

 8 stycznia 2023 r. miało miejsce po kilku letniej przerwie spotkanie opłatkowe  Członków i Sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą mszą św. odprawioną w Bazylice Limanowskiej w intencji Ojczyzny. Śpiew podczas liturgii wykonywał Chór Chłopięcy Bazyliki Limanowskiej pod kierownictwem Pani Dyrygent Haliny Dyczek. Po mszy św. dalsza cześć spotkania opłatkowego odbyła się Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Limanowej. Gospodarzem spotkania była Pani Poseł Anna Paluch Pełnomocnik PiS okręgu nr 36 wraz Senatorem  RP Janem Hamerskim. Pani Poseł wprowadziła w klimat tej uroczystości witając wszystkich dostojnych gości, którymi byli Wicewojewoda Małopolski Mateusz Małodziński, Radny Sejmiku  Województwa Małopolskiego Grzegorz Biedroń  Wiceprzewodniczący Regionu Małopolska NSZZ Solidarność Krzysztof Kotowicz,  Dariusz Pietruszka Sekretarz Wojewódzki PiS, Proboszcz Parafii Łososina Górna Kazimierz Fąfara, Starosta Powiatu Limanowskiego Mieczysław Uryga, Wicestarosta Powiatu Limanowskiego Agata Zięba, Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz, Wójt Gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski wraz z Radnymi Gminy Łukowica, Wójt Gminy Laskowa Piotr Stach, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Laskowa Zofia Bukowiec oraz Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Rosiek, Członkowie Zarządu Powiatu Limanowskiego Czesław Kawalec, Józef Jaworski, Wojciech Włodarczyk, Radni Powiatu Limanowskiego  Jan Puchała, Stefan Hutek, Radni Gminy Limanowa Cecylia Kochańczyk, Antoni Frączek, Daniel Łącki, Stanisław Sajdak, Adam Ryś wraz z Wójtem Gminy Limanowa, Radny Miasta Limanowa Janusz Kądziołka, Przewodniczący Gminnych  Kół NSZZ Solidarność RI : Czesław Zelek –Laskowa, Józef Wójtowicz-Słopnice, Stanisław Galica Gmina Limanowa, Alina Dyląg-Jodłownik. Liczną Grupę stanowili słuchacze Radia Maryja z Panią Zofią Wielek na czele. W strojach regionalnych zaprezentowało się Koło Gospodyń Wiejskich z Jodłownika. Obecni byli  również Kierownik ARMiR Limanowa  Jabłoński Jerzy, Kierownik KRUS Limanowa Maciej Lachor. Ogromną gościnność okazała Pani Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 Pani Kazimiera Zięba. Wszystkich uczestników spotkania opłatkowego było ponad 100 osób i był to najliczniejszy opłatek Członków i Sympatyków PiS od lat. Po przemówieniach okolicznościowych  nastąpił czas wspólnego kolędowania które profesjonalnym śpiewem animowała Mariola Bukowiec z  muzykiem Jarosławem Wygodą, Zespół Folklorystyczny pod kierownictwem Pawła Zelka z Kamionki Małej oraz przedstawiciele orkiestry parafialnej z Mordarki. Dalszą część spotkania wypełniło wzajemne składanie życzeń oraz towarzyszących  rozmów związanych z troską o dalszy rozwój naszej Ojczyzny.. Nad całością organozacji tak licznego spotkania opłatkowego odpowiedzialne było Biuro Senatorsko - Poselskie pod kierownictwem Pani Zofii Bukowiec.

   

                                                                                               Stefan Hutek

Tagi: PiS Limanowa,