Obchody 108. rocznicy Bitwy Limanowskiej na Jabłońcu

 W niedzielę 18 grudnia na wzgórzu Jabłoniec miały miejsce obchody 108. rocznicy walki z czasów I wojny światowej stoczonej pomiędzy wojskami austro – węgierskimi i rosyjskimi, która przeszła do historii jako „Bitwa Limanowska”. Organizatorem uroczystości był Burmistrz Miasta Limanowa oraz Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej „Jabłoniec 1914”.

Rocznicowe obchody rozpoczęły się o godz. 11.00 kiedy to uroczystość otworzyli Marek Sukiennik Prezes Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej „Jabłoniec 1914”wraz z Wiceprezesem Stowarzyszenia – Marią Dąbrowską-Czernek, którzy przywitali wszystkich przybyłych gości. Następnie wszystkich zgromadzonych na Jabłońcu uczestników wydarzenia powitał serdecznie Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda.

 
 

Wśród zebranych gości ze strony węgierskiej obecni byli:

Albert Muhr – wnuk    Othmara Muhra – dowódcy który poległ na Jabłońcu,
Konsul Generalny Węgier w Krakowie dr.Tibor Gerencsér,
attache  wojskowy ppłk Antal Csik reprezentujący ambasadę węgierską w Warszawie,
dr Sándor Nedeczky – były konsul Węgier w Polsce, obecnie w Ministerstwie Kultury i Innowacji,
płk Vilmos KOVÁCS, obecnie w  Fundacji Kultury Węgierskiej, były Dyrektor Instytutu i Muzeum Historii Wojen w Budapeszcie, któremu towarzyszyli płk Szilárd DEMETER – Przewodniczący Kuratorium Fundacji Kultury Węgierskiej oraz Sándor CSABA – Dyrektor Fundacji,
Wiceprzewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech – Halina Sowa-Bárczi,
płk Dénes Fekete z Miskolca,
płk János Balogh z Budapesztu,
Prezes Stowarzyszenia Węgierskich Absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, któremu towarzyszył syn dr Oliver Balogh, również absolwent WAT-u,
delegacja z Székesfehérváru ze Stowarzyszenia „Fehérvári Huszárok” kultywującego tradycje bojowe 10. pułku cesarskich i królewskich huzarów „Vilmos huszarok” na czele z Przewodniczącym Stowarzyszenia rachmistrzem płk Csaba Páli, któremu towarzyszyli huzarzy,
delegacja Soprońskiego Stowarzyszenia Tradycji Huzarskiej –  huzarzy Attila Németh i Márk Clausing,
dwuosobowa delegacja z Székesfehérváru ze Stowarzyszenia Tradycji 17. królewskiego pułku piechoty,
delegacja Samorządu Polskiego z Miszkolca na czele z Przewodniczącą Samorządu Narodowości Polskiej w Miszkolcu Móniką Szabó, Péterem Bárkányi – wiceprzewodniczącym oraz Sabiną Szabó i Péterem Kusztván,
dr Péter Kertész – Wicedyrektor Instytutu Kultury Węgierskiej  w Warszawie,
delegacja Węgrów mieszkających na Słowacji – ppłk Ferenc RAJKÓ i Ernő ZÁCSIK oraz László  SCHEIRICH z Poprádu,
dr István Papp z  Nyíregyháza oraz  Zoltán MANDICS z Debreczyna

 
 

Ze strony polskiej w uroczystości udział wzięli:

Za-ca Dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Andrzej Sioła,
Dowódca 114 batalionu lekkiej piechoty WOT mjr Jan Rosiek,
Komendant Powiatowy PSP w Limanowej brygadier Wojciech Frączek,
asp. szt. Robert Pala z KPP w Limanowej,
Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego Józef Pietrzak,
Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz oraz radni miasta: Irena Grosicka, Janusz Kądziołka, Leszek Mordarski, Wiesław Sędzik, Waldemar Śliwa i Piotr Zoń
Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi Jacenty Musiał
Prezes Stowarzyszenia Ziemi Limanowskiej Stefan Hutek
przedstawiciele Towarzystwa Edukacji Historycznej i Patriotycznej „Semper Fidelis” z Wrocławia,
dr Wiesław Bator z Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego z Krakowa,
członkowie Stowarzyszenia Św. Kingi ze Starego Sącza,
przedstawiciele Stowarzyszenia Historyczno – Eksploracyjnego Zorganizowana Grupa Poszukiwawcza ZGP P. Panc Południe,
członkowie Stowarzyszenia „Kasztanka” z Laskowej
oraz członkowie Związku Strzeleckiego Strzelec na czele z jego dowódcą bryg. Stanisławem Dębskim.

 

Po przywitaniu gości odbyło się odegranie hymnów państwowych Węgier i Polski, a następnie miały miejsce okolicznościowe przemówienia, po których odbyła się msza św. w intencji historycznej bitwy, którą sprawował ks. Tomasz Koźbiał z Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.

 

Po mszy świętej przybyłe delegacje złożyły wiązanki i znicze pod pomnikiem poległego na Jabłońcu Othmara Muhra.

 
 

W trakcie uroczystości wartę honorową pełnili żołnierze 114 batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Limanowej, członkowie Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej „Jabłoniec 1914”oraz Związku Strzeleckiego„Strzelec”.

 

 
Tagi: ,