Powiatowy Dzień Sybiraka

 17 września 2022 r. będziemy obchodzić 83 rocznicę napaści sowieckiej na Polskę która związana była ze zbrodniami ludobójstwa w tym  zsyłką na Sybir. W związku z tym w kościele parafialnym w Starej Wsi obchodzony będzie II Powiatowy Dzień Sybiraka pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Limanowskiego. Uroczystość rozpocznie się 17 września 2022 r. o godz. 18:00 mszą św. w kościele parafialnym w Starej Wsi po której nastąpi koncert Chóru Chłopięcego Bazyliki MB Bolesnej z Limanowej. Końcowym akcentem będzie apel pamięci poświęcony zamordowanym na Sybirze mieszkańców Powiatu Limanowskiego. Asystę honorową pełnić będzie drużyna Strzelca nr 2402  pod dowódctwem Starszego Inspektora Stanisława Dębskiego.Zapraszam serdecznie w imieniu organizatorów.

                                                                                     Stefan Hutek  

Tagi: ,