Gminne Dożynki w Kamionce Małej

 W niedzielę 21 sierpnia 2022 r. w Kamionce Małej miały miejsce dożynki Gminy Laskowa. Uroczystości rozpoczęły się od uroczystej mszy św. sprawowanej jako dziękczynienie za dar urodzajów. Ks. Proboszcz Stanisław Węgrzyn w kazaniu podkreślił rolę ziemi, która w harmonijnym rytmie przyrody żywi ludzi i zwierzęta, dzięki pracy rolników. To z pracy rąk ludzkich mamy chleb, który jest synonimem dobra. To w tradycji polskiej mamy szczególny szacunek do chleba, który był znaczony znakiem krzyża i całowany z szacunku. Jak podkreślił dostojny kaznodzieja w wielu domach zostawiano chleb na stole aby strudzony wędrowiec mógł się posilić. Po mszy św. w barwnym korowodzie przy rytmie orkiestry parafialnej z Jaworznej wszyscy uczestnicy udali się na plac koło szkoły podstawowej. Dostojnych gości oraz wszystkich uczestników powitał Wójt Gminy Laskowa Piotr Stach. Starostowie dożynek Państwo Izabela i Paweł Zelek z dziećmi przekazali na ręce Wójta Gminy Laskowa chleb dożynkowy wypieczony ze zbiorów tegorocznych.  Parlament RP reprezentowali Posłowie na Sejm Anna Paluch oraz Elżbieta Zielińska  oraz Senator Jan Hamerski. Samorząd Województwa Małopolskiego reprezentował Radny Grzegorz Biedroń. Powiat Limanowski reprezentowali  Radni Powiatu Limanowskiego Jolanta Grzegorek, Wojciech Włodarczyk oraz Stefan Hutek. Radę Gminy Laskowa reprezentowali Przewodnicząca Rady Anna Gurgul oraz Wiceprzewodnicząca  Rady Zofia Bukowiec i Jerzy Rosiek, Radni Gminy Laskowa Stanisław Luksa, Czesław Zelek. Część artystyczną wypełniły występy dzieci szkoły podstawowej z Kamionki Małej, przedstawiającej scenę z dawnego wesela oraz współczesny program artystyczny pod nazwą „Mozart kontra Sinatra” Odbył się również konkurs wieńców dożynkowych w których zwyciężyły Sołectwa Laskowa i Ujanowice. Wielką atrakcją były akrobacje lotnicze połączone z rzutem słodkiej niespodzianki. Wyrazy podziękowania wszystkim trudzącym się w przygotowaniu dożynek tj. KGW w Kamionce Małej , strażakom OSP, Dyrekcji i nauczycielom szkoły podstawowej w Kamionce Małej. Sponsorom  a zwłaszcza firmie Laskopol , ks. Proboszczowi Stanisławowi Węgrzynowi  i wszystkim mieszkańcom podziękowała Sołtys wsi Kamionka Mała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Laskowa Zofia Bukowiec. W dalszej części miał miejsce występ zespołu „Górolb” a zabawę taneczną poprowadził zespół „ Zgrany”

                                                                                                                                                                           Stefan Hutek

Tagi: ,