Komputery dla bibliotek

 

Za nami kreatywne warsztaty, moc wyzwań i technologicznych ciekawostek. Najmłodsi zostali ,,schwytani w sieć” i zainspirowani to twórczej pracy. Było mnóstwo dobrej zabawy i przekazanej w przyjazny i ciekawy sposób wiedzy. Teraz czas na małe podsumowanie.

 Jak już informowaliśmy nasza biblioteka uczestniczyła w projekcie pn.: „Sieć na kulturę współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). Projekt realizowała Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Jego główmym celem było: podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury, poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych; rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć oraz wyposażenie placówek kultury w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów. 

Zadanie składało się z dwóch etapów. W pierwszym etapie przeszkoleni zostali pracownicy biblioteki, w drugim zorganizowanym na przełomie marca i kwietnia przy wsparciu trenera z Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju przeprowadziliśmy warsztaty online dla dzieci.     W ramach wirtualnych zajęć uczestnicy nabyli nowe umiejętności, jak np. projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych oraz ćwiczyli umiejętność pracy zespołowej. 

Dzięki udziałowi w projekcie zasoby naszej biblioteki wzbogaciły się o sześć laptopów, które będziemy wykorzystywać podczas zajęć oferowanych w bibliotece 


Tagi: ,