Pierwsze Limanowskie Targi Żywności

 11 grudnia 2021 r. będą miały miejsce Pierwsze Limanowskie Targi Żywności. Jest to uwieńczenie Warsztatów Serowarskich w których 40 osób zdobyło  umiejętności wytwarzania serów metodami tradycyjnymi. W Powiecie Limanowskim mamy mocne tradycje związane z wytwarzaniem zdrowej i smacznej żywności opartej na kuchni  regionalnej. Związane jest to z działalnością Górskiej Szkoły Rolniczej w Łososinie Górnej, która w okresie międzywojennym przynosiła sławę na całą Europę. Niestety w 1950 r. ówczesne władze komunistyczne zlikwidowały ją. Genialne dzieło inż. Jana Drożdża zostało przerwane. Warsztaty Serowarskie są próbą reaktywacji tej placówki oświatowej. Pierwsze Limanowskie Targi Żywności będą okazją do  zaprezentowanie potencjału kulinarnego Powiatu Limanowskiego. Reaktywacja Górskiej Szkoły Rolniczej jest koniecznością aby rozwijało się rolnictwo ekologiczne modelowane na wzorze  szwajcarskiego systemu edukacyjnego w zakresie skutecznego wprowadzenia w polskich górach modelu gospodarki alpejskiej.

Stefan Hutek

Tagi: ,