Święto Odzyskania Niepodległości na „Jastrząbce”

 Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Samorząd Gminy Laskowa oraz społeczność Kamionki Małej, zaprosili  na uroczystości rocznicowe, które odbyły się  w dniu 11 listopada 2021 roku godz. 10:30 na Cmentarzu Wojennym nr 357 „Na Jastrząbce” w Kamionce Małej. W scenerii malowniczych gór w blasku jesiennego słońca zgromadziło się wiele osób by modlić się w narodowe święto za naszą Ojczyznę. Przed mszą św. przybyłe delegacje złożyły wiązanki na grobach poległych podczas I wojny światowej. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Laskowa Pani Zofia Bukowiec odczytała słowa skierowane do uczestników od Pani Poseł Anny Paluch. Głównym celebransem oraz kaznodziejom był Proboszcz parafii Łososina Górna ks. Dr Kazimierz Fąfara. W swojej homilii podkreślił jaka wartością jest miłość do Ojczyzny. Niestety elity polityczne często dopuszczały się w tragicznej historii rozbiorów Polski samozadowoleniem godząc się na dramat niewoli. Przytoczył tu postać  Franciszka Karpińskiego wybitnego autora wierszy oraz pieśni religijnych takich jak: Kiedy ranne wstają zorze, Wszystkie nasze dzienne sprawy, Zróbcie mu miejsce, czy najpopularniejszej polskiej kolędzie Bóg się rodzi. Franciszek Karpiński widząc rozbawione elity w dramacie rozbiorów na zawsze opuścił Warszawę by osiąść wśród wiejskiego ludu przyjmując jego styl życia. Na zakończenie mszy św. ks. Dr Kazimierz Fąfara wręczył odznaczenie Ordynariatu Polowego za zasługi duszpasterskie ks. Stanisława Węgrzyna Proboszcza parafii Kamionka Mała. Ks. Węgrzyn podziękował za przyznane odznaczenie oraz wszystkim przybyłym na uroczystości.   Po mszy św. nastąpiło rozdanie nagród uczestnikom  XXIII  Młodzieżowego Rajdu Turystycznego szlakiem I wojny światowej „Jak oni w 1914…” Uroczystość uświetniły orkiestra parafialna z Krosnej oraz Stowarzyszenie rekonstrukcji historycznej ”Kasztanka” z Laskowej.

Stefan Hutek

Tagi: ,