To duże wyróżnienie dla Limanowej !

 W dniu 09.10.2021r. w Tomaszkowicach odbyło się XVII Walne Zebranie  Sprawozdawczo - Wyborcze Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego.                    Miało ono na celu podsumowanie 5-letniej (dłuższej niż zwykle, spowodowanej pandemią koronawirusa) kadencji władz Małopolskiego SZS. Na posiedzenie przybyło 45 Delegatów   z poszczególnych powiatów województwa małopolskiego. Byli też Delegaci z naszego powiatu - przedstawiciele Zarządu Powiatowego SZS w Limanowej, w osobach: Pan Feliks Piwowar, Pani Maria Kądziołka, Pan Zbigniew Stachura i Pan Wojciech Biel – wybrani na Walnym Zebraniu Powiatowym we wrześniu br.

Przybył też Pan Szymon Strzelichowski – Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, który w imieniu Pana Piotra Glińskiego - Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, wręczył odznaczenia przyznane nauczycielom WF. Odznaczenia wręczali również  Pan Waldemar Gramek – Prezes MSZS i Pan Feliks Piwowar Wiceprezes MSZS. A były to:

 SREBRNA ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA SPORTU – Pan Janusz Kałużny (Limanowa), Pan Piotr Kowalik (Limanowa), BRĄZOWA ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA SPORTU - Pani Krystyna Wójtowicz (Limanowa), Pan Łukasz Dobrowolski (Limanowa), Pan Wojciech Biel (Limanowa).

W trakcie obrad wybrano nowe władze MSZS na lata 2021-2025, w skład których weszli przedstawiciele Powiatowego SZS Limanowa. I tak: Wiceprezesem Małopolskiego SZS został wybrany Feliks Piwowar ( Prezes PSZS Limanowa), Sekretarzem  Zarządu MSZS została  Pani Maria Kądziołka ( Sekretarz PSZS Limanowa) oraz członkiem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej został Pan Zbigniew Stachura.

Prezydium  MSZS w latach 2021-2025 będzie pracowało w składzie:

Prezes  -  Pan Waldemar Gramek  -  Krakowski Szkolny Związek Sportowy

Wiceprezes  -  Pan Feliks Piwowar  - Rejon Limanowa

Wiceprezes  -  Pan Marek Małek  -   Rejon Tarnów

Sekretarz  -  Pani Maria Kądziołka – PSZS Limanowa

 

Wybrano także delegatów na XVII  Walny Krajowy  Zjazd Delegatów  w osobach: Pan Waldemar Gramek, Pan Feliks Piwowar, Pani Maria Kądziołka, Pani Grażyna Cempa Pulit.  Rejon Limanowski  reprezentować będą:  Pan Feliks Piwowar i Pani Maria Kądziołka.

W dniach 04-06.11.2021 r. wybrani na Zjeździe  Delegaci przebywali w Supraślu (województwo podlaskie).

W pierwszym dniu odbył się XVII Krajowy Zjazd Delegatów Szkolnego Związku Sportowego. Na przewodniczącego powołano Pana Feliksa Piwowara. Pan Waldemar Gramek pracował w Komisji Wyborczej, a Pani Maria Kądziołka w Komisji Statutowej.

 Wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną na okres 2021-2025.

Prezesem SZS na lata 2021-2025 został Pan Kazimierz Gwiazdowski – poseł na Sejm RP i Prezes Podlaskiego SZS.

Miło nam poinformować, że do Krajowego Zarządu SZS weszły dwie osoby, przedstawiciele Małopolski:  Pan Waldemar Gramek i Pan Feliks Piwowar.

W kadencji 2021-2025 będą pełnić funkcje:

Pan Feliks Piwowar – wiceprezesa SZS 

Pan Waldemar Gramek – członka Zarządu Krajowego SZS.

W dniach 5-6 XI. 2021r. Delegaci uczestniczyli w  Sejmiku Szkolnej Kultury Fizycznej, w którym udział wzięli także parlamentarzyści,  dyrektorzy szkół, prezesi wódzkich i regionalnych SZS oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Wśród zaproszonych gości był też wiceminister Edukacji – Pan Dariusz Piontkowski. 

Głównymi tematami były:

1. Myśli i uwagi do wychowania fizycznego XXI wieku.

2. Zastosowanie Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej.

3. Dobre praktyki w województwach.

4. Projekty programów do realizacji we współpracy z resortem

 edukacji,  przygotowane przez Zarząd Krajowy SZS.

                                        Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Limanowej

Tagi: ,