Dożynki w Jaworznej

 W niedzielę 15 sierpnia 2021 r. Gmina Laskowa świętowała tradycyjne dożynki, które odbyły się w  Jaworznej. Uroczystości święta plonów poprzedziła msza św. koncelebrowana  przez kapłanów parafii Gminy Laskowa pod przewodnictwem Proboszcza parafii Jaworzna ks. Marka Kity. W wygłoszonym kazaniu podkreślił on że trudną pracę rolnika, w tym roku dodatkowo przyszło się mu zmagać z trudnościami wynikającymi ze stanu pogody. Ciężka praca rolnika i niska opłacalność produkcji powoduje że coraz mniej jest osób które z szacunkiem uprawiają i użytkują rolę. W czasie mszy św. poszczególne sołectwa przyniosły dary ołtarza którymi były płody i bochenki chleba wypiekanego jeszcze tak licznie według tradycyjnych receptur. Po mszy św. przy dźwiękach orkiestry parafialnej z Jaworznej oraz w asyście wozów strażackich OSP Strzeszyce i Ujanowice wszyscy uczestnicy dożynek udali się na teren Szkoły Podstawowej gdzie miały miejsce oficjalne powitania gości. Wszystkim zapewniona była degustacja potraw regionalnych oraz inne wydarzenia jak występ dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej w Jaworznej, konkurs wieńców dożynkowych oraz występy zespołów muzycznych.

Stefan Hutek