Zakończenie Warsztatów Serowarskich dla 2 grupy

Kolejna grupa  uczestników Warsztatów Serowarskich zakończyła  zajęcia praktyczne dotyczące produkcji serów metodami tradycyjnymi. Nie ma większej radości jak zdobycie  kolejnych umiejętności  w produkcji  ekologicznej zdrowej  żywności. Tym razem  grupa  uczestników składała się z przedstawicieli kilku  gmin: Jodłownika, Tymbarku, Limanowej, Laskowej. Cała 10 osobowa grupa zakończyła 36 godzinne zajęcia warsztatowe. Zaświadczenia  ukończenia Warsztatów  wręczył  Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego Józef Jaworski. Prowadzone Warsztaty są kolejnym krokiem do reaktywacji Górskiej Szkoły Rolniczej założonej na wzór szwajcarskiego modelu edukacyjnego przez inż. Jana Drożdża w roku 1929. System ten do tej pory działa w Szwajcarii  przygotowując  młodzież do pracy w pensjonatach wypoczynkowych serwujących ekologicznie zdrową żywność .

                                                                                                                                                                                                                 Stefan Hutek

Tagi: ,