Uroczystości patriotyczno –religijne na górze Korab –Jaworzna

 Korab –wzniesienie Beskidu Wyspowego znajdujące się na bocznym, północnym grzbiecie Pasma Łososińskiego. Grzbiet ten oddziela dolinę Potoku Jaworzańskiego od doliny potoku Rozpite. Korab ma wysokość 727 m n.p.m. i leży pomiędzy miejscowością Laskowa i miejscowością Jaworzna. Korab jest częściowo tylko zalesiony, częściowo pokryty polami uprawnymi i łąkami. Na górze umiejscowiony jest cmentarz wojenny nr 359 – Jaworzna. Pochowano na nim 33 żołnierzy poległych w I wojnie światowej. Pierwsze uroczystości  na Korabiu  odbyły się 8 lipca 2012 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Kulturalno -Oświatowego Ziemia Limanowska. Jako ciekawy fakt należy podkreślić, że nigdy pogoda nie przeszkodziła w spokojnym przebiegu   uroczystości i Boża Opatrzność również  w tym roku zapewniła  nam bezpieczną pogodę. Podczas mszy św. towarzyszyła spokojna pogoda to nieopodal dalej  ogromna ulewa spustoszyła Tęgoborze i okoliczne miejscowości. Opad deszczu nie przeszkodził zrealizować zaplanowane punkty  programu a ostatnim był finał wiedzy o Słudze Bożym Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Pierwszym punktem była msza św. sprawowana w intencji Ojczyzny a jedna z intencji była poświęcona za dusze tragicznie zmarłego Marcina, Króla który od początku  prowadził uroczystości na Korabiu. Dzieło Marcina kontynuuje  Jego siostra Kinga Jaromin, która podjęła się prowadzenia tego  cyklicznego wydarzenia przyciągającego tak bardzo dużo osób. Po mszy św. delegacje złożyły znicze na grobach żołnierzy poległych na froncie I Wojny Światowej. Dużą ciekawość wzbudził pokaz Grupy Rekonstrukcji Historycznej ”Kasztanka” z Laskowej prezentując musztrę konną wraz pokazem repliki broni z czasów II wojny Światowej.  Jak co roku prowadzona była zbiórka pieniężna na rzecz pracy misyjnej  ks. Kazimierza Bukowca pracującego na Madagaskarze. Bardzo dużym powodzeniem  pomimo padającego deszczu cieszył się konkurs wiedzy o Słudze Bożym Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Pytania konkursowe przygotowała Pani Jolanta Furtak z Pasierbca. Asystę honorową podczas uroczystości pełniła Jednostka Strzelca nr 4202  pod dowództwem Starszego Inspektora Stanisława Dębskiego. Obecnością na uroczystości zaszczycili liczni mieszkańcy wsi Jaworzna i Żmiąca jak i mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz turyści. Wielkim zaszczytem  była obecność kapłanów celebrujących  msze św. byli nimi: ks. Marek Bukowiec, Proboszcz Parafii Jaworzna ks. Marek Kita oraz ks. Józef Cieśla były Proboszcz Parafii Jaworzna. Obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych : Starosta Powiatu Limanowskiego Mieczysław Uryga, Członek Zarządu Powiatu Józef Jaworski, Radny Powiatu Limanowskiego Marian Wójtowicz, Radni Gminy Laskowa Zofia Bukowiec Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Laskowa,  Michał Gocal, Czesław Zelek, Sołtysi wsi Laskowa Stanisław Zelek oraz Piotr Bukowiec ze Żmiącej. Wyrazy szczególnego podziękowania nalezą się parafianom z Jaworznej którzy przygotowali uroczystości,Orkiestrze Parafialnej z Jaworznej oraz Panu Zdzisławowi Pajorowi Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Laskowej za nagłośnienie.Podziękowania skierowane są również do Państwa Grażyny i Macieja Wojtasów za udostępnienie terenu. Bardzo gorące podziękowania należą się fundatorom nagród konkursu wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim w roku Jego Beatyfikacji a są nimi: Senator RP Jan Hamerski, Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Starosta Powiatu Limanowskiego Mieczysław Uryga, Radni Powiatu Limanowskiego Kawalec Czesław, Artur Żaba, Stefan Hutek, Firma Gold Drop , Laskopol, Państwo Anna i Józef  Michurowie, Pan Rafał Filipek, Józef Stach, Sławomir Chełmecki, Piekarnia Ewy Pajor, Koło Gospodyń Wiejskich w Jaworznej,Urząd Gminy w Laskowej.

Stefan Hutek

                                                       

Tagi: ,