Kolejna druzgocąca opinia w sprawie likwidacji Biblioteki w Starej Wsi wraz z jej filiami

 Po raz kolejny Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Pan Jerzy Woźniakiewicz wystawił negatywną opinię w zakresie likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi wraz jej  filiami w: Siekierczynie, Kaninie, Pisarzowej, Męcinie, Rupniowie oraz w Nowym Rybiu. Proponowane rozwiązania  Wójta Gminy związane z przeniesienie biblioteki na teren miasta Limanowa oraz likwidacją filii jest niezgodna z obowiązującym prawem.

Cyt.

„ Rady Gminy Limanowa Nr XVI/170/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r., nie zawiera argumentów, które przemawiałyby za tym, że zaproponowana przez Radę Gminy Limanowa koncepcja zmiany organizacji GBP w Starej Wsi jest zgodna z obowiązującym prawem i opiera się na racjonalnych podstawach.” Koniec cytatu

Jako absurdalny argument w opinii został uznany fakt cyt. „Niewiarygodnie też dla mnie brzmi stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu, mówiące, iż obecnie, by „dojechać do któregokolwiek lokalu biblioteki trzeba przesiadać się w Limanowej”. Uważam, że najpierw władze Gminy powinny odpowiedzieć sobie na pytanie, czy mieszkańcy zmuszeni byliby do takich niedogodności i do korzystania z usług bibliotecznych, świadczonych w innych miejscowościach, gdyby w pobliżu ich domu nadal działała filia biblioteczna, oferująca wszystkie podstawowe usługi biblioteczne?” koniec cyt.

Wójt Gminy Limanowa od początku unikał konsultacji w zakresie likwidacyjnym z środowiskiem naukowym oraz osób zawodowo związanych z usługami bibliotecznymi oraz mieszkańcami Gminy Limanowa. Cyt. „Jednocześnie musze wyrazić żal, że władze Gminy Limanowa, nie skorzystały z mojej propozycji - zawartej w opinii z 20 maja 2020 r. - ponownego przedyskutowania, z udziałem specjalistów z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, zasadności proponowanych zmian w organizacji GBP w Starej Wsi i wypracowania wspólnie koncepcji rozwoju Biblioteki odpowiadającej na rzeczywiste potrzeby mieszkańców Gminy.

Podsumowując powyższe rozważania, muszę stwierdzić, że dotychczasowe wyniki analizy przeprowadzonej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie są jednoznaczne i zmuszają mnie do wydania negatywnej opinii również o uchwale Nr XVI/170/2020 Rady Gminy Limanowa z dnia 10 grudnia 2020 r.” koniec cyt.                                                        Ustawa o samorządzie Gminnym daje mieszkańcom prawo konsultacji społecznych Art. 5a. 1. „W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy” Obszar wychowania, oświaty i kultury jest ważniejszy niż budowa infrastruktury gminnej. Dlatego wszelkie próby zmian powinny być poprzedzone konsultacjami również z mieszkańcami. Takie konsultacje są  konieczne, gdzie mieszkańcom przedstawi się proponowane zmiany i wszelkie związane z nimi konsekwencje. Takie konsultacje powinny być zatwierdzone uchwałą zebrania wiejskiego we wszystkich miejscowościach Gminy Limanowa. Dlatego niezrozumiały jest tak ogromny pośpiech tworzenia zmian w tak bardzo ważnym dziale a chodzi tu o wychowanie dzieci i młodzieży oraz dostęp mieszkańców do kultury.                                                                                                                                                                                          Stefan Hutek     Radny Powiatu Limanowskiego

Tagi: Stara Wieś,