W 65 rocznicę śmierci pamiętali o inżynierze Janie Drożdżu.

 W środę 9 grudnia 2020 roku w dniu 65 rocznicy śmierci w Łososinie Górnej upamiętniono inż. Jana Drożdża. Mimo trwania pandemii i obostrzeń z nią związanych w skromny sposób uczczono postać tego zasłużonego dla Ziemi Limanowskiej człowieka. W uroczystości rocznicowej wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele rodziny Jana Drożdża, delegacja uczniów ZSP nr 4, oraz członkowie limanowskiego „Strzelca”.

Najpierw o godz. 14 30 na cmentarzu parafialnym w Łososinie Górnej złożono kwiaty i zapalono znicze na grobie Jana Drożdża oraz odmówiono pod przewodnictwem jednego z łososińskich wikarych krótką modlitwę za zmarłych w tym ś. p. Jana Drożdża i jego żonę Marię. Wieniec na grobie twórcy Górskiej Szkoły Rolniczej złożyli członkowie komitetu Jubileuszu 90 - lecia powstania Górskiej Szkoły Rolniczej, który odbył się w zeszłym roku: Stefan Hutek, Stanisław Golonka, Karol Wojtas.

Następnie po przejściu do łososińskiego kościoła wszyscy uczestnicy obchodów rocznicowych wzięli udział w uroczystej mszy świętej za ś. p. Jana Drożdża z okazji 125 rocznicy urodzin i 65 rocznicy śmierci. Mszy przewodniczył proboszcz parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Łososinie ks. dr Kazimierz Fąfara. Podczas mszy modlono się za wszystkich zmarłych nauczycieli i pracowników a także absolwentów Górskiej Szkoły Rolniczej. Podczas kazania ks. Kazimierz Fąfara przypomniał postać Jana Drożdża oraz jego dokonania, jako twórcy Górskiej Szkoły Rolniczej. Ks. proboszcz przywołał także zapis z Kroniki Parafii Łososińskiej mówiący o śmierci Jana Drożdża i okolicznościach usunięcia go przez władze komunistyczne z funkcji dyrektora szkoły oraz likwidacji placówki.

Po mszy świętej wszyscy uczestnicy obchodów przeszli pod Pomnik Legionistów gdzie złożono wiązanki kwiatów. Delegacji członków rodziny ś. p. Jana Drożdża, która złożyła kwiaty przewodniczył dr Kazimierz Kapera – siostrzeniec Jana Drożdża a towarzyszył mu Henryk Kapera – wnuk siostry Jana Drożdża. W imieniu władz samorządowych wieńce złożyli: Czesław Kawalec – członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, oraz Jan Skrzekut – Wójt Gminy Limanowa wraz z radnymi gminy. Asystę zapewnili członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” z JS 2402 w Limanowej pod dowództwem Stanisława Dębskiego.

Podczas uroczystości na cmentarzu, w kościele oraz przy pomniku uczestniczyły poczty sztandarowe ze sztandarami: historycznym Górskiej Szkoły Rolniczej w Łososinie oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Limanowej.   

Na zakończenie uroczystości w imieniu rodziny ś. p. Jana Drożdża głos zabrał dr Kazimierz Kapera, który podziękował wszystkim, którzy przywrócili i przywracają nadal pamięć o ś. p. Janie Drożdżu i jego dziele, czyli Górskiej Szkole Rolniczej. Szczególne podziękowana wyraził dla Stanisława Golonki za przypomnienie 30 lat temu postaci Jana Drożdża oraz stworzenie Izby Pamięci Narodowej i Szkół Łososińskich w ówczesnej Szkole Podstawowej nr 4. Słowa podziękowania dr Kapera skierował również do przewodniczącego zeszłorocznych obchodów jubileuszu 90 - lecia Górskiej Szkoły Rolniczej Stefana Hutka.

Obchody zakończyło krótkie przemówienie Stefana Hutka na temat reaktywacji Górskiej Szkoły Rolniczej oraz rozwoju rolnictwa ekologicznego i gospodarki górskiej na wzór alpejski na Ziemi Limanowskiej.  

                                                                                            Karol Wojtas 

Tagi: ,