Rocznicowe wspomnienia o inż. Janie Drożdżu

      W tym roku 2020 wspominamy 125 rocznicę urodzin Jana Drożdża oraz 65 rocznicę Jego śmierci. Genialny twórca Górskiej Szkoły Rolniczej , której jubileusz 90 rocznicy obchodziliśmy 25 listopada 2019 r. rozsławiał Ziemię Limanowską na całą Europę osiągnięciami swojej placówki oświatowej. Jego dewizą była zasada „Chcąc wprowadzić zmiany w materii, trzeba zacząć od ducha”, czyli wykształcenia młodzieży. To właśnie gospodarka alpejska w Szwajcarii  stała się inspiracją do stworzenia systemu edukacji rolniczej, wzorowanej na  jej wieloletnim dorobku.      Jan Drożdż przed powołaniem Górskiej Szkoły Rolniczej praktykował w gospodarstwach rolnych w Szwajcarii a następnie prowadził wśród limanowskich rolników kursy serowarstwa. Idąc Jego śladem Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska rozpoczyna dzięki środkom pozyskanych z programu operacyjnego UE  pierwsze warsztaty serowarstwa w Powiecie Limanowskim. Dzięki tym warsztatom rolnicy limanowscy pozyskają praktyczną wiedzę dotyczącą jak wytwarzać wysokiej jakości sery oraz inne wyroby z mleka. 9 grudnia 2020 r. w kościele parafialnym w Łososinie Górnej o godz. 1500 zostanie odprawiona msza św. w 65 rocznicę śmierci i 125 rocznicę urodzin inż. Jana Drożdża w intencji reaktywacji Górskiej Szkoły Rolniczej.

Polskie góry, a zwłaszcza Karpaty, mają niewykorzystany gospodarczo potencjał, a są nimi walory krajobrazowe w połączeniu z  rolnictwem ekologicznym produkującym zdrową, wysokiej jakości żywność.

            Górska Szkoła Rolnicza była od początku ośrodkiem akademickim, związanym z Uniwersytetem Jagiellońskim. Zeszłoroczna Konferencja naukowa w 90 rocznicę powstania  Szkoły zgromadziła potencjał naukowy Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa, który jest kontynuatorem wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w postaci referatów naukowych, przygotowanych przez kadrę akademicką Uniwersytetu w osobach: Prof. dr hab. Jana Szarka, Prof. dr hab. inż. Tadeusza Juliszewskiego, dr Piotra Antkiewicza, dr inż. Renaty Bieżanowskiej-Kopeć .

My spadkobiercy wielkiej historii naszych ojców, mieszkańcy Ziemi Limanowskiej mamy za zadanie dokończyć to rozpoczęte dzieło tak, by rocznica 100 lecia powstania  Górskiej Szkoły Rolniczej świętowana była już w reaktywowanej  szkole.

 Ta placówka oświatowa ma być motorem napędowym rozwoju gospodarczego, którym jest rozwój rolnictwa ekologicznego i turystyki.

Jest to tym bardziej istotne, że budowana  nowa linia kolejowa ułatwi dostępność tych terenów  turystom, a zwłaszcza mieszkańcom Krakowa.

Stefan Hutek

 

Tagi: ,