Limanowa pamięta o ofiarach Rzezi Wołyńskiej

        11 lipca 2020 r. w Bazylice Limanowskiej została odprawiona msza św. w intencji pomordowanych Polaków w 77 rocznicę Rzezi Wołyńskiej. Ta ogromna zbrodnia ludobójstwa do dnia dzisiejszego skrywa wiele tajemnic. Niechętnie  nadal mówi się jeszcze o liczbie ofiar, których mogło być blisko 100 tyś. Nadal na Ukrainie wiele miejsc tej tragedii nie jest upamiętnionych, a na urzędach publicznych wiszą portrety  Stefana Bandery, głównego przywódcy nacjonalistów ukraińskich z rąk, których byli mordowani nasi rodacy. Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej, to święto obchodzone corocznie  dopiero od 11 lipca 2016 r. kiedy zostało ustanowione na mocy uchwały Sejmu RP z dnia 22 lipca. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska  od roku 2013 jest głównym organizatorem Limanowskich obchodów. W tegorocznych uroczystościach liczną grupą była młodzież z jednostki Strzelca nr 2402 pod dowództwem Starszego Inspektora Stanisława Dębskiego. Jest to bardzo cenna informacja, że młodzież tak licznie włącza się w te uroczystości. Wśród przedstawicieli władz samorządowych obecni byli : Czesław Kawalec Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Marzena Gąsior Radna Powiatu Limanowskiego, Stefan Hutek Radny Powiatu Limanowskiego, Jan Skrzekut Wójt Gminy Limanowa. We mszy św. koncelebrowanej modlono się za zmarłych pomordowanych w Rzezi Wołyńskiej. Po mszy św. uczestnicy uroczystości udali się pod tablicęe katyńskie zlokalizowane w północnej części Bazyliki Limanowskiej, gdzie pod symbolicznym krzyżem zostały złożone przez delegacje znicze pamięci. Znicze złożyli : Czesław Kawalec Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Marzena Gąsior Radna Powiatu Limanowskiego, Jan Skrzekut Wójt Gminy Limanowa, Waldemar Karaczyn Członek Zarządu Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Ziemia Limanowska, Stefan Hutek Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Ziemia.

                                                                                                     Stefan Hutek

Tagi: ,