Interpelacje Radnych Powiatu Limanowskiego

        W dniu 4 czerwca 2020 r. do sekretariatu Starosty Limanowskiego wpłynęły 3 interpelacje dotyczące  prawdopodobnych nieprawidłowości  związanych  z inwestycją „Budowa Centrum Rekreacji i Balneologii” w Porębie Wielkiej. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2015  i do dnia dzisiejszego nie jest sfinalizowana, pochłaniając z budżetu powiatu ponad 13 mln zł. Wiele nieprawidłowości występowało od początku realizacji  tej inwestycji. Dlatego tak ważną sprawą wobec mieszkańców Powiatu Limanowskiego jest wykazanie wszelkich zaniedbań oraz wskazanie osób winnych, które  nie poniosły konsekwencji  za prawdopodobną niegospodarność w finansach publicznych.

 

                                                                                               Stefan Hutek

Radny Powiatu Limanowskiego

 

 

 

 

 

 

 

Tagi: ,