4 czerwca 1990 r. – kamień milowy łososińskiej oświaty

 30 lat temu nasza szkoła przejęła tradycję łososińskiej szkoły z okresu międzywojennego. 4 czerwca 1990 roku, po 50 latach, nasza społeczność szkolna była organizatorem uroczystości o charakterze patriotyczno – religijnym. Okres II wojny  światowej, a później dziesiątki lat życia w PRL pozbawił nasz Naród i naszą społeczność  edukowania młodego pokolenia w zgodzie z polską tradycją i historią narodową. Dwa kolejne systemy totalitarne, hitleryzm i komunizm, to okresy narzucane i zniewalające nasze narodowe aspiracje. Dopiero zwycięstwo ruchu społecznego „Solidarność” otworzyło drogę do niepodległości.

Inspiracją i symbolem  tych zmian, w naszym środowisku łososińskim, przed 30 laty stał się  przedwojenny Sztandar Szkoły, reaktywowany dla SP nr 4 w Limanowej jako spadkobierczyni historii i tradycji szkolnictwa w Łososinie Górnej.

Sztandar Szkoły – awers  – Biały Orzeł w koronie.

Sztandar Szkoły – rewers – Matka Boska.

Wielomiesięczne przygotowania uroczystości z okazji  150 – lecia Szkoły Podstawowej i 60 – lecia założenia Górskiej Szkoły Rolniczej, zjednoczyły rodziców, kościół, szkołę i stały się drogowskazem dla kolejnych dyrektorów, nauczycieli, kapłanów, rodziców i uczniów  naszej wspólnoty w dziele kształtowania wychowania młodego pokolenia.

Z tej okazji został także zrealizowany dwuczęściowy film wideo. Pierwsza część to obraz „naszej małej ojczyzny” – Łososiny Górnej. Druga część filmu przedstawia uroczystość, która była zwieńczeniem  8 miesięcy działań i pracy, jaką wykonano od października 1989 r. do 4 czerwca 1990 r. na płaszczyźnie organizacyjnej i edukacyjnej w naszej szkole. Film jest dostępny do wypożyczenia w szkolnej bibliotece.

/Stanisław Golonka/

*Szerzej o tym historycznym wydarzeniu w wywiadzie przeprowadzonym przez Ewę Binek ze Stanisławem Golonką,  inspiratorem, jednym z wielu uczestników i organizatorów tej uroczystości. Wywiad dostępny tutaj: https://www.zsp4.limanowa.pl/2018/06/historia-naszej-szkoly-wpisuje-sie-w-100-rocznice-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci/

Tagi: ,