Obwodnica Limanowej będzie realizowana, niemożliwe stało się możliwym.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk ogłosił przed chwilą tj. 8 lutego 2020 r. liczbę 100 Obwodnic w Polsce, które będą realizowane w pierwszej kolejności. Bardzo dobrą wiadomością jest umieszczenie na tej liście obwodnicy miasta Limanowa. Historia planów obwodnicy limanowskiej sięga blisko 50 lat i do tej pory kończyło się tylko na słowach. Niewielu limanowian liczyło już na wybudowanie tej drogi. Decyzja wpisania obwodnicy limanowej zrealizowana została dzięki staraniom Posła na sejm RP Wiesława Janczyka.

Z przykrością należy podkreślić fakt że w ostatnim czasie pojawiało się wiele złośliwych informacji w lokalnych mediach wobec intensywnych starań w tej sprawie Posła Wiesława Janczyka. Dowodzi to faktom, że do tej pory niektórym środowiskom limanowskim chodziło tylko o zamieszanie w tej sprawie a nie skutecznym zrealizowaniu tak bardzo potrzebnej inwestycji dla mieszkańców ziemi limanowskiej. Przeprowadzone zadanie drogowe podniesie standardy komunikacyjne w Powiecie Limanowskim i poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu.

                                                                                                  Stefan Hutek

Obwodnica Limanowej i obwodnica Nowego Targu oraz Piwnicznej zostały oficjalnie wpisane do programu Rządowego 100 obwodnic!!! Niemożliwe staje się możliwe. Ten plan budowy ogłoszony dzisiaj przez Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka jest fundamentalnie ważny i przesądza pozytywnie fakt wykonania tych inwestycji w możliwie najkrótszym terminie. Wszyscy bardzo się cieszymy. Dziękuję w imieniu mieszkańców Panu Ministrowi Andrzejowi Adamczykowi. Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad Tomaszowi Żuchowskiemu. Dyrektorowi Oddziału Krakowskiego Tomaszowi Pałasińskiemu i wszystkim, którzy wsparli te inwestycje. Kluczem do tej decyzji jest wykonana naprawa finansów publicznych i zwiększenie dochodów budżetu Państwa w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości i możliwość przeznaczenia większych środków na budowę infrastruktury. Plan wybudowania 100 obwodnic ogłosił na konwencji wyborczej PiS w Lublinie Premier Mateusz Morawiecki dzisiaj wiemy, które miasta zyskają na tym projekcie. Wydeptałem tę ścieżkę:))

                                                             Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk

https://www.facebook.com/janczykwieslaw/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDW1juHRDjg8M3wSheQYTQ6P9KMXRKLJlNnSub2M-LYwjijR-TC9X4GxwGx0ri-AOZ7geaT-LioOQYS

 

 

Tagi: ,