Będzie obwodnica Limanowej !

 Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk przedstawił aktualny terminarz działań związanych z budową obwodnicy miasta Limanowa . Potwierdził, że to zadanie inwestycyjne traktujemy jako priorytetowe.

Warszawa  dnia 30 stycznia 2020

Minister Infrastruktury

Andrzej Adamczyk

Znak sprawy: DDP/2.453.18.2020

 

 

 

Pan

Wiesław Janczyk

Poseł na Sejm RP

Szanowny Panie Pośle

 

 W nawiązaniu do rozmów na temat konieczności realizacji obwodnicy miejscowości Limanowa w ciągu drogi krajowej 28 pragnę poinformować, że inwestycja ta stanowi jeden z priorytetów resortu infrastruktury.

   W toku dotychczasowych działań jeszcze w zeszłym roku skierowałem to zadanie do realizacji co umożliwiło Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad rozpoczęcia prac zmierzających  do przygotowania inwestycji. Obecnie na ukończeniu jest dokumentacja, która będzie stanowiła podstawę do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej, w szczególności studium techniczno-ekonomiczno- środowiskowego , a następnie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotowy przetarg planowany jest do ogłoszenia w maju bieżącego roku , co pozwoli jeszcze w tym roku na zawarcie umowy i rozpoczęcie prac nad dokumentacją. Dzięki temu decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach powinna zostać wydana w 2022 r. co umożliwi w przyszłej perspektywie finansowej obejmującej lata 2021- 2027

Z wyrazami szacunku 

Minister Infrastruktury

Andrzej Adamczyk 

Tagi: ,