Uroczystość Bożego Narodzenia w Parafii Stara Wieś

    Dzień 25 grudnia w Kościele Katolickim i innych kościołach chrześcijańskich na całym świecie obchodzone jest święto Narodzenia Jezusa Chrystusa. Ten fakt zmienił bieg dziejów świata co zapoczątkowało tzw. erę nowożytną. Jednak obecnie wiele środowisk usiłuje pomniejszyć znaczenie tego wydarzenia sprowadzając go tylko do komercyjnych działań mających na celu zwiększenie konsumpcji. Jednak im bardziej człowiek próbuje zamazywać tę prawdę o narodzeniu Jezusa Chrystusa to tym bardziej ulega poczuciu bezsensu życia, pustki i osamotnienia.

     W parafii Stara Wieś gmina Limanowa wciąż żywe są tradycje związane z świętowaniem Bożego Narodzenia. Od kilku lat przed uroczystą Pasterką młodzież parafii przygotowuje tradycyjne jasełka bożonarodzeniowe przedstawiające biblijne obrazy związane z narodzeniem Jezusa. Jest to niewątpliwie radosny fakt, że pomimo mocnej propagandy komercyjnego charakteru świąt promowanego w licznych reklamach telewizyjnych, młodzi ludzie znajdują czas by przygotować inscenizację opisów biblijnych przypominających wielkość wydarzenia związanego z  przyjściem na świat Jezusa Chrystusa, który przyniósł człowiekowi prawdziwą wolność. Wielotygodniowy trud przygotowania jasełek podjął się wikary parafii ks. Bartłomiej Wilkosz.       

     Po zakończeniu inscenizacji biblijnych prawd związanych z Bożym Narodzeniem, rozpoczęła się o północy msza św.  koncelebrowana zwana Pasterką, pod przewodnictwem proboszcza parafii ks. Prałata Mariana Tyrki. Na początku mszy św. przy śpiewie kolendy „Wśród nocnej ciszy”  ks. Proboszcz  dokonał uroczystej intronizacji Jezusa nowonarodzonego  przed ołtarzem.

       Licznie wypełniona starowiejska świątynia tak jak było podobnie w wielu innych kościołach Polski, jest radosną prawdą, że Polacy są wciąż wierni świętej wierze katolickiej co pozwala zachować im poczucie wolności,  sensu i celu życia, którego źródłem jest Ewangelia i nauczanie Kościoła

                                                                                                    

Stefan Hutek