Górska Szkoła Rolnicza- refleksje organizatora

   Obchodzony Jubileusz 90 lecia powstania Górskiej Szkoły Rolniczej to nie tylko wspomnienia o cudownej szkole, prawdziwej perle Limanowskie oświaty, ale to zadanie dla nas mieszkańców Ziemi Limanowskiej, by to genialne dzieło naszych wspaniałych rodaków inż. Jana Drożdża  i inż. Józefa Marka przywrócić do życia, by znów kształciła młode pokolenia, które będą przekształcać tę cudowną ziemię gór na wzór alpejski , gdzie siłą napędową tej gospodarki ma być smaczna ekologiczna, regionalna żywność w połączeniu z turystyką bazującej na walorach krajobrazowych i uzdrowiskowych  gór. Dzieło Górskiej Szkoły Rolniczej należy dokończyć. Oby jubileusz 100 lecia jej powstania był świętowany w murach reaktywowanej Szkoły. Tym sposobem zrealizowalibyśmy pragnienia oraz pozostawiony testament dwóch wielkich naszych rodaków jakimi byli inż. Jan Drożdż i inż. Józef  Marek. Tegoroczne uroczystości były obchodzone jako trzecie z kolei. Pierwsze miały miejsce w roku 1939 ,drugie 1990. Aby godnie można było świętować tegoroczny Jubileusz należy skierować słowa wdzięczności do wielu osób i instytucji wspierających finansowo i organizacyjnie obchody. Są nimi : Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski wraz z Urzędem Marszałkowskim, Pan Profesor Piotr Antkiewicz wykładowca Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie , który przygotował tematykę wykładów wraz doborem składu prelegentów w osobach; Prof. dr hab. Jana Szarka, Prof. dr hab. inż. Tadeusza  Juliszewskiego, Prof. dr hab. Wiesława Musiała, dr inż. Renaty Bieżanowskiej –Kopeć, Firma Gold Drop, Firma Eletrical, Firma Bogmar z Mszany Dolnej, Kółko Rolnicze w Starej Wsi, Firma „Laskopol”, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej, Stowarzyszenie „Suska Sechlońska” , „Sady Wincenta” ze Żmiącej, firma"Naturex" ze Żmiacej, firma „Tymbark” Radny Gminy Limanowa Stanisław Sajdak, Radny Gminy Łukowica Rafał Mrowca, Wójt Gminy Łukowica, Wójt Gminy Limanowa Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Łososiny Górnej oraz z Starej Wsi, Jednostce Strzelec nr 2402 pod dowództwem  Inspektora Stanisława Dębskiego, Zespołowi Regionalnemu Słopniczanie pod kierownictwem Józefa Wójtowicza, pocztom sztandarowym,Adam Wikar  ze Starej Wsi właściciel  Firmy przewozowej,Marian Wójtowicz Radny Powiatu Limanowskiego.Wyrazy podziękowania należą się Albertowi Golonce Dyrektorowi Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 w Limanowej wraz z Gronem Pedagogicznym,  Radą Rodziców ,uczniami oraz pracownikami obsługi.Tegorocznych uroczystości oraz uroczystości w 1990 roku nie odbyłyby się gdyby nie pasja Stanisława Golonki emerytowanego nauczyciela z Łososiny Górnej twórcy Izby Pamięci ,Łososińskich placówek oświatowych w tym Górskiej Szkoły Rolniczej. To dzięki Jego wieloletniej pracy dokumentującej dorobek Szkoły, możemy na nowo odkrywać  i poznawać  Górską Szkołę Rolniczą w Łososinie Górnej jako Perłę Limanowskiej Oświaty. Ogrom pracy dokumentalnej zaowocował okolicznościową publikacją której autorami są Stanisław Golonka i Karol Wojtas a słowo wstępne napisał dr Józef Szymon Wroński. 

                                                                                                         Stefan Hutek