DZIEŃ PAPIESKI OKAZJĄ DO POMOCY ZDOLNEJ MŁODZIEŻY

 

Dzień Papieski okazją do pomocy zdolnej młodzieży
 

„Wzmocnienie wiary i płynącej z niej nadziei będzie celem XIX Dnia Papieskiego, który w jedności z papieżem Franciszkiem, będziemy przeżywali pod hasłem "Wstańcie, chodźmy!” – ­piszą biskupi w liście pasterskim z okazji przypadającego 13 października XIX Dnia Papieskiego.

Biskupi przypominają, iż to właśnie św. Jan Paweł II tchnął w Polaków ducha nadziei na zmianę życia osobistego i społecznego. Zwracają uwagę, że słowa Papieża Polaka zaowocowały przemianami w świadomości Polaków, których pokłosiem było m.in. powstanie społecznego ruchu „Solidarność”, a w konsekwencji upadek komunizmu. Podkreślają także, jak ogromną rolę w dziejach Kościoła i naszego narodu odegrał w tym właśnie czasie Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. „Niezłomna postawa wiary Prymasa Tysiąclecia, zakorzeniona w całkowitym zaufaniu Maryi, dawała siły wierzącym” – piszą biskupi.

Na zakończenie listu pasterskiego biskupi przypominają o niezwykle ważnej działalności Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Podkreślają, że czynnie włącza się ona „w  trud kształtowania wiary i odkrywania powołania młodego pokolenia Polaków”. Piszą: „Stypendia, wypłacane dwóm tysiącom uczniów i studentów z całej Polski, pozwalają im rozwijać swoje dary i talenty. Wierzymy, że stypendyści są i będą nadal autentycznymi świadkami wiary w duchu nauczania Papieża Polaka”.

W Dniu Papieskim przed kościołami odbędzie się zbiórka na stypendia dla młodych – zdolnych.

Jeżeli uczniowie spełniają kryteria to pomoc mogą otrzymywać od drugiego semestru klasy siódmej aż do końca studiów.

– Diecezja tarnowska ma 72 stypendystów – mówi ks. Tadeusz Michalik, koordynator Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

– Są to osoby uzdolnione, bardzo dorze się uczą. Jak sami przyznają ta pomoc jest niezwykle cenna. Stypendyści mogą rozwijać swoje zainteresowania dzięki pakietowi naukowemu. Standard życia też się zmienia, korzystając z pakietu socjalnego – dodaje.

W najbliższych tygodniach liczba stypendystów ma jeszcze wzrosnąć. Można się więc starać o pomoc w nauce.

Stypendyści uczestniczyli w Diecezjalnym Marszu dla Życia i Rodziny w Nowym Sączu. Wezmą także udział w zbiórce do puszek w najbliższą niedzielę. 

Źródło: Diecezja Tarnowska

Tagi: ,