Chór Mieszany CANTICUM IUBILAEUM przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej

 Chór działa od 2 stycznia 1998 roku pod dyrekcją organisty Marka Michalika.  Głównym celem i zadaniem chóru jest dbanie o piękno oprawy liturgii mszy świętej. Członkami chóru są wyłącznie muzycy amatorzy - uczniowie szkół średnich, studenci, osoby pracujące zawodowo i będące już na emeryturze. Poza tą działalnością zespół bierze udział 

w licznych występach i koncertach w kraju i za granicą. Chór corocznie prezentuje się kilkadziesiąt razy. W swoim dorobku posiada cztery nagrane płyty oraz wiele koncertów ze słynnymi orkiestrami m.in. Orkiestrą Reprezentacyjną Straży Granicznej, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Orkiestrą Krakowskiej Młodej Filharmonii, Orkiestrą Kameralną L’Estate Armonico  i innymi. Chór Mieszany CANTICUM IUBILAEUM  jest laureatem ponad trzydziestu konkursów chóralnych, krajowych
i międzynarodowych. Koncertował w Austrii, w Niemczech, na Słowacji, we Włoszech,
w Bośni i Hercegowinie, w Chorwacji, na  Węgrzech, w Rumunii oraz na Ukrainie. Zespół występował dla papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI. Za swoją działalność i osiągnięcia chór został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ, Radę Miasta Limanowa medalem i tytułem
ZA ZASŁUGI DLA MIASTA LIMANOWA, przez Zarząd Sejmiku Województwa Małopolskiego - medalem POLONIA MINOR oraz ZŁOTYM KRZYŻEM MAŁOPOLSKIM, a przez Zarząd Główny Federacji CAECILIANUM - medalem GLORIAM DEI CANTARE.

 

Marek Michalik

Organista, dyrygent, absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej – Sekcji Muzyki Liturgicznej w Krakowie (dyplom w 1997 r. z wyróżnieniem), absolwent podyplomowych studiów chórmistrzostwa w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (dyplom w 2012 r.). Założyciel
i dyrygent Chóru Mieszanego CANTICUM IUBILAEUM przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Jako organista pracował w parafii św. Kazimierza w Krakowie, w parafii św. Szymona i Judy Tadeusza w Kozach, od 1997 roku organista w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Członek diecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej. Obecnie także dyrygent Orkiestry ECHO PODHALA w Limanowej. Odznaczony Medalem i Tytułem Przyjaciel Miasta Limanowa – 2008 r. Medalem Federacji CAECILIANUM  GLORIAM DEI CANTARE – 2014 r., Medalem i Tytułem Za Zasługi Dla Miasta Limanowa – 2012 r.. Brązowym Krzyżem Zasługi  nadanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę – 2018 r., Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski – 2018 r.

Jolanta Pawlikowska (Kowalska)


sopran
, doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie wokalistyka,   trzykrotna Stypendystka Ministra Kultury (2004/05, 2005/06, 2006/07), Miasta Krakowa (Stypendium „Twórcze”, 2009) oraz programu „Młoda Polska” (2009).Ukończyła z wyróżnieniem zarówno Akademię Muzyczną w Krakowie (klasa śpiewu ad. II st. Agnieszki Monasterskiej) jak też studia podyplomowe w Guildhall School of Music&Drama w Londynie. Uczestniczka kursów mistrzowskich m.in.: Heleny Łazarskiej, Teresy Żylis-Gara, Paula Esswooda, Barbary Schlick. Jest laureatką pierwszej nagrody Międzynarodowych Konkursów: Bach Singer’s Prize w Londynie (2008) oraz The Thelma King (2009). Laureatka III Nagrody na Międzynarodowym Konkursie im. Ady Sari w Nowym Sączu (2011). Otrzymała Nagrodę Fundacji Bach-Marschall na Międzynarodowym Konkursie im. J. S. Bacha w Lipsku (2008), Nagrodę „Jurica Murai Prize” za najlepszą interpretację na 39th Festiwalu „Varaždin Baroque Evenings” (Chorwacja, 2009), a także wyróżnienia m.in. na Mozartowskim Konkursie Wokalnym w Londynie (2008). Współpracowała z Krakowską Operą Kameralną, a od 2003 r. jest członkiem Zespołu Capella Cracoviensis. Występowała z dyrygentami t.j.: Andrew Parrott, Ralf Sochaczevsky, Anthony Ford, Paul Esswood, Andreas Spering, David Shemer. W październiku 2011 wystąpiła na festiwalu Opera Rara w „Alcinie” G.F. Haendla, który poprowadził Marc Minkowski z towarzyszeniem orkiestry Les Musiciens du Louvre-Grenoble. 

Marcin Wasilewski-Kruk 

baryton, dyrygent i pedagog. Wieloletni wokalista Capelli Cracoviensis. W latach 2007-2016 pełnił rolę drugiego dyrygenta Katedry na Wawelu. W 2018 roku objął funkcję kantora Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Jest wykładowcą Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie oraz Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej, gdzie prowadzi zajęcia
z emisji głosu. Nauczyciel emisji głosu w Chórze Mieszanym CANTICUM IUBILAEUM. Koncertował m.in. w Niemczech, Austrii, Francji, Włoszech, Finlandii, Czechach, na Węgrzech i na Ukrainie. W swojej działalności solistycznej dokonał wielu nagrań płytowych realizowanych min. dla wytwórni DUX i Ars Sonora. Najnowsza realizacja to baryton solo
w premierowym polskim nagraniu utworu Te Deum Józefa Świdra pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika. Obecnie jest doktorantem w dziedzinie dyrygentury na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.   

 

 

Jakub Garbacz

Urodzony w 1975 roku w Kielcach, swoją muzyczną edukację rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej w Kielcach, w klasie fortepianu Artura Jaronia oraz Janiny Woźniak. Jednocześnie rozpoczął naukę gry na organach u Jerzego Rosińskiego – organisty Bazyliki Katedralnej
w Kielcach, a także rozpoczął kształcenie w Diecezjalnej Szkole Organistowskiej w Kielcach pod kierunkiem ks. Zbigniewa Rogali. W 2000 roku ukończył z wyróżnieniem studia w klasie organów prof. Mirosława Pietkiewicza w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.  Jakub Garbacz uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich interpretacji i improwizacji organowej, które prowadzili m.in.: H.Vogel, L.Lohmann, J.Guileau, L.Digris, B.Haas, P.van Dijk, J.Gembalski, K.Ostrowski, R.M.Stangier, B.Oberhammer, M.Czajka, J.Serafin, J.Regnere, F.Klinda. Uczestniczył również w konkursach muzyki organowej: Brno 1997 (udział w półfinale), Rumia 1997 (II nagroda), Wilno 1999. Aktualnie pełni funkcję pierwszego organisty Bazyliki Archikatedralnej w Łodzi, jest organizatorem cyklicznych koncertów w kościołach Łodzi i okolic. Sprawuje kierownictwo artystyczne nad cyklem koncertów Katedralne Wieczory Muzyczne oraz Dni Muzyki Organowej i Kameralnej
w Archikatedrze Łódzkiej, a także nad Festiwalem Muzyki Organowej i Kameralnej
w Skierniewicach. Współpracuje z Salezjańskim Liceum Muzycznym w Lutomiersku koło Łodzi, gdzie prowadzi klasę organów. Jakub Garbacz jest współzałożycielem Polskiego Wirtualnego Centrum Organowego (www.organy.art.pl). Koncertował w wielu ośrodkach muzycznych w Polsce i za granicą (zwłaszcza kraje skandynawskie). Na stałe współpracuje
z Joanną Woszczyk – Garbacz (flet) oraz z zespołem wokalnym All` Antico. Współpracuje
z lokalnymi mediami (radio, prasa, TV) promując muzykę organową. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych oraz Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia PRO MUSICA ORGANA. Prócz działalności ściśle artystycznej zajmuje się także nagraniami dźwiękowymi muzyki organowej i sakralnej.

 

 

 

Tagi: ,