Mecenat Małopolski - 96 wyjątkowych wydarzeń

 

Koncerty, festiwale, warsztaty, a także jubileusze zespołów artystycznych, pikniki rodzinne, inspirujące spotkania czy interesujące publikacje – to tylko kilka z 96 inicjatyw, które otrzymały dofinansowanie w ramach drugiej edycji konkursu Mecenat Małopolski 2019. Na realizację kulturalnych przedsięwzięć zarząd województwa przeznaczył 1 mln zł. Listę podmiotów, które otrzymały środki wyłoniła 13 osobowa komisja konkursowa.

Promesy gwarantujące dofinansowanie projektów wręczyli beneficjentom wicemarszałek Łukasz Smółka oraz Anna Pieczarka z zarządu województwa. W wydarzeniu wzięli udział radni województwa: Stanisław Bisztyga, Stanisław Bukowiec, Robert Bylica, Marta Mordarska, Urszula Nowogórska, Andrzej Wójcik oraz posłanka Barbara Bubula.

Druga edycja konkursu, podobnie jak poprzednie cieszyła się dużym zainteresowaniem. W sumie otrzymaliśmy aż 246 ofert na łączną kwotę 7,5 mln zł. Z listy tej wytypowano niemal setkę interesujących i inspirujących wydarzeń, które odbędą się już wkrótce w wielu małopolskich miejscowościach. Jestem pewna, że każdy znajdzie coś dla siebie

– mówiła Anna Pieczarka z zarządu województwa.

O wsparcie finansowe w konkursie mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe i spółki, które nie osiągają zysku z prowadzenia swojej działalności, a chciały zrealizować przedsięwzięcia artystyczne, promujące różnorodność kulturową regionu. W ramach konkursu zostały dofinansowane przede wszystkim zadania rozwijające kompetencje kulturowe, ułatwiające integrację artystów, utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną, szczególnie poprzez wspieranie folkloru, promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę.

Na realizację kulturalnych wydarzeń w całym regionie przeznaczyliśmy w tej edycji konkursu okrągły milion. Kwota ta pozwoli zrealizować szereg interesujących koncertów, warsztatów czy festiwali, które bez wątpienia ucieszą mieszkańców. Warto dodać, że przez 15 lat trwania konkursu samorząd województwa przekazał beneficjentom prawie 47 mln zł

– dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Wśród niemal setki propozycji znalazły się m.in. piknik historyczny bitwy o most w Biskupicach Radłowskich, zawody kół gospodyń wiejskich w Szklanej czy małopolski przegląd strażackich zespołów artystycznych działających przy OSP.

Przekazane środki pozwolą również na wydanie 9. numeru kwartalnika literacko-artystycznego „Afront”, a także na zakup strojów zagórzańskich męskich oraz organizację warsztatów wyszywania strojów zagórzańskich damskich czy przygotowanie bożonarodzeniowego projektu muzyki chóralnej Prosfora 2019.

Projekty i organizacje, które otrzymały środki finansowe na zostały wyłonione przez powołaną do tego Komisję Konkursową złożoną z urzędników, radnych sejmiku województwa małopolskiego z różnych klubów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W powiecie limanowskim uznanie Komisju Konkursowej znalazło 7 zadań którymi są:
Wykaz wszystkich wybranych i odrzuconych  ofert
 

Tagi: ,