Chór Mieszany CANTICUM IUBILAEUM podwójnie nagrodzony!

    W minioną sobotę Chór Mieszany CANTICUM IUBILAEUM pod dyrekcją Marka Michalika wziął udział w II Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Sakralnej w Tykocinie koło Białegostoku, występując  

w dwóch kategoriach konkursowych.  Jury w składzie: prof. dr hab. Bożena Sawicka , prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska , prof. dr hab. Marek Rocławski oraz dr hab. Anna Olszewska, prof. UMFC oceniło 29 chórów z całego kraju.  Limanowski Chór Mieszany CANTICUM IUBILAEUM otrzymał 
w kategorii chórów parafialnych najwyższą ilość punktów, zdobywając Złoty Dyplom i nagrodę pieniężną. W kategorii chórów mieszanych żaden chór nie otrzymał Złotego Dyplomu , a najwyższą punktację w tej kategorii  otrzymał Chór CANTICUM IUBILAEUM  zdobywając Srebrny Dyplom. Nagrodę GRAND PRIX otrzymał dziecięcy chór La Musica z Lublina. W Tykocinie spotkały się chóry m.in. z Warszawy, Kalisza, Kielc, Lublina, Bielska-Białej, z Ukrainy

Jurorzy podczas ogłaszania wyników podkreślali bardzo wysoki poziom konkursu i bogaty repertuar, który wykonywały chóry.

W niedzielę 19 maja Chór CANTICUM IUBILAEUM wystąpił  w katedrze białostockiej podczas mszy św. o godzinie 11:00. Po zakończonej liturgii chór wykonał koncert Tobie Maryjo Matko Miłosierdzia , nagrodzony  przez licznych słuchaczy owacją na stojąco.  Wraz z chórem CANTICUM IUBILAEUM wystąpiła Jadwiga Postrożna , solistka Opery Wrocławskiej oraz organista Karol Niezgoda .  Patronat nad koncertem sprawował arcybiskup Tadeusz Wojda metropolita białostocki. 

Tagi: ,