Powiatowe Targi Edukacyjne połączone z otwarciem warsztatów samochodowych

 W dniu 21 marca 2019 roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej odbyły się kolejne Powiatowe Targi Edukacyjne dla uczniów ostatnich klas gimnazjum i szkoły podstawowej.      Swoje stoiska zaprezentowało osiem szkół z terenu powiatu limanowskiego, które zachęcały ofertą edukacyjną do wyboru właśnie tej szkoły. Swoja bogatą ofertę i możliwości komfortowego kształcenia prezentowały: gospodarz miejsca Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Mechanik”, Zespół Szkół nr 1 „Ekonom”, I Liceum Ogólnokształcące „Orkan”, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych „Tichner” , Szkoła Branżowa I stopnia Cechu Rzemiosła 

i Przedsiębiorczości , Zespół Szkół im. KEN  z Tymbarku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  „Ogrodnik” z Mszany Dolnej, Szkoła ze Szczyrzyca. 

Licznie przybyła młodzież wraz z opiekunami mogła otrzymać rzetelne informacje na temat kierunków kształcenia na rok szkolny 2019/2020. Przez halę sportową limanowskiego Mechanika przeszło wielu uczniów z trzecich klas gimnazjum i ósmych klas, którzy reprezentowali 33 okoliczne szkoły podstawowe. Stoiska cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów, którzy tłumnie je oblegali.

Przed oficjalnym rozpoczęciem Powiatowych Targów Edukacyjnych uroczyście otworzono warsztaty samochodowe przy  ZSTiO. Nowoczesne i funkcjonalne warsztaty samochodowe zostały zaadoptowane na bazie istniejących już warsztatów. Adaptacja polegała na dostosowaniu pracowni do siedmiu stanowisk samochodowych z towarzyszącym im całym zapleczem sanitarnym oraz antresolą. Istniejący budynek pracowni zajęć praktycznych został powiększony o dodatkowe pomieszczenia (warsztaty szkolne, sale dydaktyczne, pom. techniczne itp.) dla celów edukacyjnych.  Całość robót budowlanych kosztowała  1 955 000,00 zł. Dofinansowanie  z projektu „Utworzenie  CKZiU w ZSTiO w Limanowej – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego”, realizowanego od roku 2017 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, wyniosło   449 978,68 zł. Największy wkład finansowy miał organ prowadzący czyli powiat limanowski.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk, Mieczysław Uryga Starosta Limanowski,  Wójt Gminy Limanowa i poprzedni dyrektor ZSTiO Jan Skrzekut, obecnie pełniący obowiązki dyrektora ZSTiO Stanisław Wąsik, przewodniczący Rady Rodziców Bolesław Garncarz oraz przedstawiciel samorządu uczniowskiego w ZSTiO Jakub Piórkowski.  Nowa inwestycję pobłogosławił ks. dr Wiesław Piotrowski  proboszcz limanowskiej parafii. W uroczystości otwarcia warsztatów samochodowych wzięli również udział emerytowani nauczyciele zawodu, którzy przed laty pracowali w „Mechaniku” na warsztatach. Wśród zaproszonych gości byli także członkowie Zarządu i  Rady Powiatu, dyrektorzy szkół prezentujących się na targach, przedstawiciele firmy wykonujących inwestycję, Marek Młynarczyk dyrektor Urzędu Pracy w Limanowej, Wincenty Tokarczyk wicedyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz przedstawiciele licznie przybyłych mediów.

Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi.

Zdjęcia: Stefan Hutek 

 

Tagi: ,