„Chcąc wprowadzić zmiany w materii trzeba zacząć od ducha”

„Chcąc wprowadzić zmiany w materii trzeba zacząć od ducha” 

      Są  to słowa inż. Jana Drożdża (ur.23 grudnia 1895 zm.9 grudnia 1955 r. ) założyciela Górskiej Szkoły Rolniczej w Łososinie Górnej, powołanej do istnienia 19 stycznia 1929 roku. Szkoła ta odegrała wielką rolę w historii Powiatu Limanowskiego przyczyniając się do rozwoju rolnictwa i sadownictwa w powiecie. Skupiała wybitnych nauczycieli w tym inż. Józefa Marka założyciela zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego w Tymbarku. Niestety lata komunizmu i „dzikiego” kapitalizmu w dużej mierze zniszczyły lub wypaczyły działania wielkich naszych Obywateli Powiatu Limanowskiego . Idee i pragnienia te są nadal szansą do realizacji tak aby Powiat Limanowski był obszarem jak chciał inż. Jan Drożdż i inż. Józef Marek, „by ta Ziemia była podobna do kurortów Alpejskich” z wykorzystaniem hal górskich, pięknych widoków i zasobów wód uzdrowiskowych w Szczawie i Porębie Wielkiej, w połączeniu z produkcją ekologicznej żywności wytarzaną w gospodarstwach rolnych z rozwojem agroturystyki. Ten model z powodzeniem realizowany jest do tej pory w  krajach Alpejskich, w których rolnictwo ekologiczne połączone z turystyką jest źródłem dochodów rolników  gospodarujących w górzystych terenach  w niewielkich gospodarstwach rolnych Alp. Podstawą w tym systemie są również placówki szkolne kształcenia rolniczego. Niezmiernie ważne jest aby dokończyć to wielkie dzieło  rozpoczęte przez inż. Jana Drożdża i inż. Józefa Marka  jakim było powstanie  Górskiej Szkoły Rolniczej. W 90 rocznicę jej powstania należy powołać Honorowy Komitet Reaktywacji Górskiej Szkoły Rolniczej, której siedzibą powinien być Szczyrzyc. To ta miejscowość związana od 1234 z zakonem Cystersów  gdzie od wieków  promieniowała edukacja rolna na całą Małopolskę. To z tą miejscowością związany był od dziecka inż. Drożdż kończąc w Szczyrzycu szkołę podstawową. Obecnie Powiat Limanowski stoi przed historyczną szansą by wykorzystać cudowny potencjał jaki stanowią  góry i bogactwo przyrody. Związane jest to z budową lini kolejowej która ułatwi napływ turystów. Reaktywowana Górska Szkoła Rolnicza pozwoli przygotować kadry i zaplecze  by tą szansę wykorzystać w całej efektywności w  utworzenia kurortów wypoczynkowych  typu alpejskiego wraz z rozwojem rolnictwa ekologicznego. Zadanie to jest proste bo kierunek dokładnie wytyczyli   inż. Jan Drożdż i  inż. Józef Marek.

 

                                                                                                              Stefan Hutek

 Radny Powiatu Limanowskiego

Przewodniczący Komisji Edukacji

Zobacz publikację


_10_lat_dzialalnosci_Gorskiej_Szkoly_Rolniczej