Smutna lekcja w Zespole Szkół w Szczyrzycu

Rada Powiatu  dnia 25 stycznia 2019 r. podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji Zespołu Szkół w Szczyrzycu  w Gminie Jodłownik. Szkoła ta przez wiele lat była moim zdaniem źle zarządzana  co  było przyczyną   ciągłego spadku liczby uczniów, a osoba będąca Dyrektorem  szkoły pełniła taką rolę również w innej placówce oświatowej prowadzonej przez Gminę Jodłownik, biorąc podwójną pensję dyrektorską. W styczniu 2018 r.  Dyrektor Zespołu Szkół w Szczyrzycu utworzył  Stowarzyszenie, którego stał się prezesem zabierając wszystkich uczniów z tej szkoły do placówki oświatowej prowadzonej  przez jego stowarzyszenie. Zastanawiający jest fakt, że Rada Powiatu nie miała wiedzy o powstaniu nowej szkoły na terenie Powiatu Limanowskiego pomimo tego ,że zakładając taką placówkę oświatową Dyrektor (Prezes Stowarzyszenia) powinien wystąpić do Starosty o wydanie zezwolenia na  założenie szkoły lub placówki . Przekazanie bezpłatnego  użyczenia budynków  szkolnych wraz z mieniem budzi wątpliwość bo nastąpiło pomiędzy ówczesnym dyrektorem  Prezesem Stowarzyszenia a Zastępcą Prezesa Stowarzyszenia. Wydział Edukacji Powiatu nigdy nie reagował na te nieprawidłowości, w tym spadającej od lat liczby uczniów wynikającej z obniżenia poziomu  nauczania. Przy obecnej reformie oświaty  wielu mieszkańców Powiatu Limanowskiego widzi konieczność stworzenia w tej placówce szkoły rolniczej ponieważ Szczyrzyc historycznie związany jest z zakonem Cystersów, który od 1234 r. ewangelizując te tereny uczył mieszkańców kultury rolnej. W Powiecie Limanowskim który słynie z rolnictwa i sadownictwa nie ma szkoły rolniczej. Minister Rolnictwa we wrześniu 2018 r. wyraził gotowość przejęcia  szkoły pod warunkiem dokonania przez Powiat Limanowski rekrutacji w zawodach rolniczych. Likwidacja tej placówki teraz zniweczy podjęte starania, a z drugiej strony jest uderzeniem politycznym w Rząd Prawa i Sprawiedliwości, który chce podnieść rangę oświaty wprowadzając jej reformę w szczególnym zwróceniu uwagi na edukację zawodową  w tym również rolniczą.                                                                                                              Zła kondycja szkoły w Szczyrzycu była przez lata dobrze znana pracownikom Wydziału Edukacji, którzy rokrocznie opracowują plan pracy i budżet placówek oświatowych. Dyrektor Wydziału obserwując pogarszająca się kondycję tej szkoły nie podejmował żadnych starań by sytuacje ratować. Nie reagował również na zatrważający spadek poziomu nauczania w tej szkole – który m.in spowodował upadek tej placówki. Zakup busa do dowożenia uczniów nie wpłynął na wzrost poziomu kształcenia

Zachodzą tu następujące pytania na które powinni  przede wszystkim odpowiedzieć  Radni  glosujący za możliwością likwidacji Zespołu Szkół w Szczyrzycu.

1.     1. Dlaczego likwidację podejmuję się w okresie reformy oświaty gdzie zwiększa się liczba uczniów  w szkołach średnich przez wydłużenie czasu nauki? Każdy uczeń to ok 5400 zł subwencji oświatowej rocznie.

2.     Dlaczego tolerowano przez wiele lat fakt podwójnego dyrektorstwa  w jednej osobie tj. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szczyrzycu prowadzonego przez Gminę Jodłownik  oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Szczyrzycu prowadzonego przez Powiat Limanowski przy równoczesnym systematycznym spadku liczby uczniów?

3.     3. Dlaczego Gmina Jodłownik prowadziła  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szczyrzycu płacąc drugą pensję dyrektorską ( łącznie ponad140  tyś zł za rok 2016) przy ogromnym zadłużeniu Gminy Jodłownik jeśli taki sam typ szkoły prowadzony był przez powiat w CKU  w Limanowej

4.      4.Dlaczego nie daje się szansy profesjonalnego naboru młodzieży do Zespołu Szkół w Szczyrzycu prowadzonego przez Powiat  a zezwala się na agitację do rekrutacji szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie

5.      5.Dlaczego przekreśla się  możliwość stworzenie jedynej szkoły rolniczej w Powiecie Limanowskim  gdzie bardzo pilnie rynek potrzebuje mechaników ciągników i maszyn rolniczych w połączeniu z programowaniem i obsługą urządzeń komputerowych stosowanych coraz częściej w produkcji rolniczej i sadowniczej

6.      6.Dlaczego uniemożliwia się przejęciu tej szkoły Ministerstwu Rolnictwa które dysponuje dużymi środkami finansowymi na prowadzenie takich placówek oświatowych . Odmowa Ministerstwa we wrześniu 2018 r. wynikała z faktu bezpłatnego wydzierżawienia mienia i  budynku szkoły w Szczyrzycu  Stowarzyszeniu prowadzącej szkołę

7.      7.Dlaczego proponuje się prowadzenie szkoły średniej Gminie Jodłownik która ustawowo nie jest powołania do takich zadań a powiat posiada bazę dydaktyczna która może być wykorzystania do podniesienia jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Szczyrzycu.

8.      8.Dlaczego Wydział Edukacji stosując różne kryteria prawne rozpoczyna  likwidację Zespołu Szkół w Szczyrzycu  administrowanego przez Dyrektora Zespołu Szkól im Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku argumentując tym  nie ma tam młodzieży. Brak młodzieży jest również w II LO im Józefa Piłsudskiego włączonego do ZSTiO Limanowa jak i w Zespole Szkół nr1 w Mszanie Dolnej włączonego do ZSTI  w Mszanie Dolnej a szkoły te nie podlegają likwidacji

9.      9.Dlaczego wyrażono zgodę na siedzibę Stowarzyszenia którego Prezesem jest były dyrektor szkoły pod adresem Zespołu Szkół w Szczyrzycu wiedząc że ma zamiar prowadzić działalność konkurencyjną w zakresie edukacji. Wpis KRS 24 styczeń 2018 r. Nie została o tym fakcie powiadomiona Rada ani Komisja Edukacji.

10.  10.Dlaczego jest tak ogromny pospiech w likwidacji szkoły w okresie reformy oświaty, jeśli fakt istnienia placówki nie generuje dodatkowych wydatków a przy gwarancji jakości kształcenia, młodzież nie będzie musiała dojeżdżać  ok 30 km do Limanowej gdzie już teraz np. w Zespole Szkół nr 1 nauka prowadzona jest w systemie dwuzmianowym.

Na te pytania należało znać jasną odpowiedź przed głosowaniem tak ważnej uchwały.  Zbagatelizowanie tego jest  moim zdaniem sprzeniewierzeniem się roty ślubowania Radnego Powiatowego wypowiedziane zupełnie nie dawno bo 22 listopada 2018 r.

 „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” „Tak mi dopomóż Bóg”

A  na końcu pragnę zwrócić uwagę że teren Zespołu Szkół w Szczyrzycu wraz z przyległymi gruntami będzie się znajdował ok 200 m od planowanej stacji kolejowej więc jest bardzo atrakcyjny inwestycyjnie.

 Stefan Hutek Radny Powiatu Limanowskiego

Przewodniczący Komisji Edukacji

 

Wyniki głosowania w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół w Szczyrzycu Sesja Rady Powiatu Limanowskiego w dniu 25 stycznia 2019 r.

 

 

1 Filipiak Ewa                  ZA                             PiS

 2 Gąsior Marzena            ZA                             PiS

3 Grzyb Bogumił              PRZECIW                 Działajmy Wspólnie

4 Hutek Stefan                 PRZECIW                  PiS

5 Jania Bolesław              ZA                              PiS

 6 Jasiński Kazimierz        PRZECIW                 PiS

 7 Jaworski Józef               ZA                             PiS

8 Kawalec Czesław          PRZECIW                 PiS

9 Krzyściak Beata             WSTRZYMAŁ SIĘ       PiS

10 Nieczarowski Stanisław PRZECIW              Ziemia Limanowska To Lubię

11 Orzeł Agnieszka            ZA                            PSL

12 Piegza Stanisław            ZA                           Przymierze Razem

13 Pieniążek Leszek         PRZECIW                 PiS

14 Pietrzak Józef                ZA                           PiS

15 Potaczek Janusz            WSTRZYMAŁ SIĘ Działajmy Wspólnie

16 Puchała Jan                   PRZECIW                Działajmy Wspólnie

17 Stanisławczyk Dorota   ZA                               PiS

18 Uryga Mieczysław        ZA                           PiS

19 Więcek Jan                   ZA                            Działajmy Wspólnie

20 Włodarczyk Wojciech  ZA                           PiS

21 Wójcik Grzegorz          ZA                            PiS

 22 Wójtowicz Marian       PRZECIW                Ziemia Limanowska To Lubię

23 Zięba Agata                 ZA                              PiS

24 Żaba Artur                   ZA                              Działajmy Wspólnie

 

 zdjęcia:Powiat Limanowski

Tagi: ,