Dorobek artystyczny ucznów ze Szkoły Podstawowej w Starej Wsi II

 Po raz XII zaprezentowano dorobek artystyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej w Starej Wsi II im Stanisława Konarskiego. W sobotę 12 stycznia 2019 r. w sali gimnastycznej  zgromadzili się zaproszeni goście z Wójtem Gminy Limanowa Janem Skrzekutem na czele , radnymi Gminy Limanowa, emerytowanymi Dyrektorami Szkoły , rodzicami wraz z dziećmi i młodzieżą tutejszej szkoły by zaprezentować dorobek artystyczny. Uczestników  powitał uroczyście Dyrektor Szkoły Marek Twaróg. W występach artystycznych zaprezentowały się dzieci i młodzież w różnych formach artystycznych takich jak taniec, śpiew , sceny teatralne w tym jasełek Bożonarodzeniowych . Na szczególną uwagę zasługiwał występ najmłodszych uczniów które zaprezentowały dawne zabawy dziecięce znane powszechnie kiedyś w rejonie Limanowej i okolicznych miejscowościach. Przedstawione formy artystyczne wskazują na solidną pracę pedagogiczną nauczycieli tej Szkoły, których troską jest wszechstronny proces dydaktyczny w tym wychowanie patriotyczne oparte na kultywowaniu dawnych tradycji i folkloru w połączeniu nowoczesnych trendów artystycznych.

 

                                                                                                                                                                                                                             Stefan Hutek

Tagi: ,