Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla Pana Leszka Mordarskiego

 Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla Pana Leszka Mordarskiego

Pan Leszek Mordarski to ceniony nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej z 40-letnim stażem pracy. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymał  już szereg orderów i odznaczeń państwowych, między innymi: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi oraz nagrody organu prowadzącego i dyrektora szkoły. W październiku bieżącego roku szkolnego otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Jako nauczyciel zajęć edukacyjnych wiedzy o kulturze oraz kierownik i opiekun szkolnego zespołu instrumentalno – wokalnego Consonans pan Mordarski posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Jego uczniowie kwalifikują się i zdobywają wysokie miejsca w ogólnopolskich, międzywojewódzkich, wojewódzkich i powiatowych konkursach, czy festiwalach.

Oto najważniejsze sukcesy młodzieży – podopiecznych pana Mordarskiego: tytuł finalisty 55. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, tytuł finalisty Turnieju Poezji Śpiewanej – Włocławek 2010, w 2013 r. I miejsce w Polsce  – 58 OKR – Poezja Śpiewana – Włocławek 2013, I miejsce w międzywojewódzkim (świętokrzyskie, podkarpackie, śląskie, małopolskie)  konkursie filmowym Doświadczanie świata wokół nas (Kraków rok 2006, gdzie przewodniczącym jury był mistrz polskiego kina pan Andrzej Wajda), tytuł laureata w międzywojewódzkim konkursie Polska w Europie (2005 r., nagroda – wycieczka do Brukseli), I miejsce w XXI Archidiecezjalnym Przeglądzie Piosenki Religijnej na Podhalu Sacrosong 2010 w Nowym Targu dla solistki, I miejsce w VIII Powiatowym Konkursie Recytacji i Poezji Śpiewanej Jan Paweł II jako artysta dla solistki (Limanowa 2010), Grand Prix dla solistki w III Powiatowym Konkursie Kolęd Obcojęzycznych (Limanowa 2010), nagroda specjalna dla solistki ufundowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Sztuki Wokalnej „Natural Voice Perfection” – Kraków 2011, Grand Prix” dla solistki – instrumentalistki w XXII Małopolskim Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży TRIADA (Kraków 2013), III miejsce dla gitarzysty w XXII Małopolskim Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży TRIADA (Kraków 2013),  I miejsce dla gitarzysty, II miejsce dla skrzypaczki oraz wyróżnienie dla trębacza w XXIII Małopolskim Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży TRIADA (Kraków2014), tytuł finalisty w 59. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Turnieju Poezji Śpiewanej (Włocławek 2014), II miejsce (trąbka) i wyróżnienie (organy) w  XXIV Małopolskim Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży TRIADA (Kraków 2015), II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Turystycznej (2016), I miejsce w Diecezjalnym Konkursie pt. Matka Boska w moim życiu – kategoria konkurs muzyczny (2016), tytuł laureata w XII Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej Ciebie Polsko w sercu dzisiaj noszę (Lubień 2016), I miejsce w eliminacjach wojewódzkich 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – Poezja Śpiewana – Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna (Kraków 2017), nagroda Specjalna w Ogólnopolskim Turnieju Piosenki Literackiej – Poetycko-Muzyczna Bitwa pod Gorlicami (2017)., wyróżnienie w Finale Ogólnopolskim 62. OKR – Poezja Śpiewana (Włocławek 2017).

Szkolny zespół instrumentalno – wokalny Consonans prowadzony przez pana Leszka Mordarskiego zdobył m.in. I miejsce w Małopolskim Konkursie Poezji Śpiewanej Kraina łagodności (Kraków 2008), tytuł laureata Małopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej w ramach Małopolskiego Roku Historii Najnowszej (Kraków 2010), wielokrotne I miejsca i Grand Prix na powiatowych konkursach kolęd i pastorałek oraz powiatowych przeglądach pieśni patriotycznych w Limanowej, I miejsca w międzypowiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej (Jabłonka 2013 oraz Jabłonka 2014), I miejsce w Finale Krajowym V Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej (Kraków 2014), tytuł  laureata w XIV Małopolskim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej (Kraków 2016). Zespół Consonans wystąpił w Ogólnopolskim Koncercie Pieśni Patriotycznej w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie pod patronatem Prezydenta RP pana Andrzeja Dudy po wcześniej wygranych eliminacjach wojewódzkich. Koncert współorganizowali Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce (Warszawa – 12.11.2017) . Patronat medialny objęli TVP 1 oraz Polskie Radio 3.

Niektórzy absolwenci naszej szkoły, byli członkowie zespołu Consonas, którzy doskonalili swoje umiejętności pod okiem pana Mordarskiego, dzisiaj są znanymi wokalistami i muzykami.

Pan Leszek Mordarski jest autorem programu nauczania do zajęć edukacyjnych Wiedza o kulturze, współautorem książki Muzyka Ziemi Limanowskiej oraz opracowania Lachy Limanowskie – ich muzyka, instrumenty i obyczaje, a także artykułów w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych. W roku 2015 zorganizował spotkanie pokoleń w związku z 45-leciem pracy artystycznej zespołu Consonans.

Ponadto pan Mordarski jest współorganizatorem i sędzią turniejów szachowych dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zajął on I miejsce w Turnieju Szachowym Nauczycieli w ramach Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkół Budowlanych (2008).

Nauczyciel przygotowuje oprawę muzyczną do wszystkich akademii i uroczystości szkolnych oraz ważniejszych uroczystości powiatowych np. Lato muzyczneLato w parku, otwarcie sezonu turystycznego w Powiecie Limanowskim.

Corocznie z programami artystycznymi (kolędowanie, jasełka) udaje się do Limanowskiego Domu Pomocy Społecznej oraz Limanowskiego Domu Kultury – podtrzymując w ten sposób  tradycje oraz niosąc radość innym.

Pan Leszek Mordarski cieszy się dużym autorytetem i szacunkiem całej społeczności szkolnej.

Jeszcze raz gratulujemy nagrody i życzymy dalszych sukcesów.