Oświadczenie -Stefan Hutek Radny Powiatu Limanowskiego

 Szanowni Państwo

W związku krytyczną i poniżającą wypowiedzą Starosty Limanowskiego wobec mojej osoby  na sesji Rady Gminy Laskowa w dniu 10 października 2018 r. pragnę złożyć stosowne oświadczenie. Moje hasło wyborcze „Stop Układom” jest  odniesieniem się do  w ciąż  aktualnych praktyk stosowanych w przestrzeni  życia publicznego, w którym to nepotyzm jest częstym zwyczajem uniemożliwiający na równych prawach zatrudniana ludzi młodych i zdolnych  w urzędach państwowych i samorządowych. Ciche nominacje na stanowiska kierownicze i pracownicze, być może zgodne z procedurami stają się barierą nie do pokonania dla wielu doskonale wykształconych osób które zmuszone  są do migracji. Układy to również problem stylu sprawowania władzy, który nie znosi krytyki, a ta stanowi  podstawę   każdej demokracji. Ja w swoich materiałach wyborczych tj. ulotkach oraz  prezentowanego filmu nigdy nie użyłem słowa Starosta, Jan Puchała. Dlatego zdziwiony jestem tak emocjonalną reakcją Starosty Jana Puchały. Być może stan ten udzielił się  Panu Puchale po ujawnieniu taśm nagrań Jego rozmów podczas których naraża na utratę godności  i powagi urzędu Starosty, sprowadzając ją do pozycji rozgrywek i zależności. Pan  Jan Puchała swoją wypowiedzią poniżył mnie wobec Radnych ,Sołtysów , Dyrektorów Jednostek Samorządowych oraz publiczności, co stanowi jawną kampanię  wyborczą, która jest zakazana w obiektach użyteczności publicznej jakim jest obiekt Urzędu Gminy Laskowa  co jest to zgodnie z art. 108 k.w.  który zabrania prowadzenia takiej agitacji wyborczej . Użycie negatywnych i nieprawdziwych  opinii wobec mojej osoby z godnie z art. 111 § 1 k.w. zmusza mnie do obrony mojego dobrego imienia  w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu gdzie skieruję sprawę w trybie wyborczym. Oskarżanie mnie o układy wyrażone w słowach  Starosty cyt.„Ja śmiem twierdzić że to ten radny ma układy, to sobie sami odpowiecie, bo jeżeli on pracuje w szkole, żona też jest w szkole zatrudniona, obok szkoły jest jednostka powiatu – pracuje siostra, pracują dwie córki tej siostry, pracuje projektantka która wykonuje z zewnątrz projekty dla tej szkoły i jeszcze siostra jest wicedyrektorem szpitala. Więc sobie sami odpowiedzmy, kto tworzy układy” koniec cyt.

 Jest to opinia nieprawdziwa i krzywdząca. Radnym  Powiatu Limanowskiego jestem od roku 2014 i żadna z wymienionych osób nie była zatrudniana w tym okresie w instytucjach powiatowych. Moje małżeństwo trwa od roku 1999, a żona zatrudnienie  w  ZSME obecnie ZSTiO uzyskała w dniu 16 września 1996 r. kiedy organem prowadzącym było Kuratorium Oświaty. Co więcej kiedy uzyskałem mandat Radnego Powiatu żona moja zrezygnowała z funkcji wicedyrektora szkoły by wyeliminować podejrzenie o wykorzystywanie funkcji publicznej w interesie rodzinnym.

Wymieniona druga osoba czyli moja siostra zatrudniona jest od 16 lipca 1982 r (ja wówczas byłem uczniem 2 klasy w liceum technicznym). do 31 grudnia 1992 r. - Miejskim Zespóle Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Limanowej , po reorganizacji MZEAS ,a miało to związek z podziałem Miasta i Gminy Limanowa. od 1 stycznia 1993 roku  została przeniesiona do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Limanowej gdzie obsługiwane były Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna , Biblioteka Pedagogiczna oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Limanowej  i tam pracowała do 31 grudnia 1994 r. Od 1 stycznia 1995 roku została utworzona jednostka budżetowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Limanowej  , która przejęła od Szkoły Podstawowej Nr 4 obsługę również , Bibliotekę Pedagogiczną , Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Limanowej oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Zasadnem ( tu byłam zatrudniona od  1 stycznia 1995 r . do 31 sierpnia 2009 r.). Następnie od 1 września 2009 r. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna zostały połączone w Zespół Placówek Oświatowych w Limanowej , gdzie jest nadal zatrudniona.                                                                                                                 Jeżeli chodzi o zatrudnienie  jej dzieci  -córka jest zatrudniona od maja 2005 r. w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym a od września 2009 w Zespole Placówek Oświatowych w Limanowej. Drugiej córki  nigdy nie miała a szkoda.

Następna siostra od  6 lipca1992 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Usługi Projektowe  i nie jest związana ze Starostwem Powiatowym. Wszelkie usługi w zakresie projektów muszą spełniać kryteria zamówień publicznych nad którymi czuwają pracownicy wydziału inwestycyjnego. Przy tej okazji  proponuję  Staroście aby wymienił  inne firmy prowadzące działalność na rzecz Powiatu, a które są związane są  z członkami rodzin prominentnych polityków lokalnych.

Kolejna siostra została przeniesiona w roku 1999 za porozumieniem stron z Urzędu Gminy Tymbark  do tworzącego się Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Powiatowego. Od 2005 roku pełniła stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału. W roku 2012 objęła  na prośbę Starosty Powiatu Limanowskiego ,stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych Szpitala Powiatowego w Limanowej gdzie  funkcje tę  pełni do dnia dzisiejszego.

Powyższe fakty są łatwe do sprawdzenia więc Pan Jan Puchała miał pełną wiedzę, że w żadnym z tych przypadków nie miałem możliwości wpływu na zatrudnienie członków mojej rodziny. Co do zatrudnienia dyrektorów szkół w wyrażonym zdaniu cyt.” Tak powiedziałem temu radnemu: „proszę pana, pan co chwilę powołuje dyrektorów i zwalnia, bo pana nie słuchają” Również ten argument przeczy faktom ponieważ nie ma możliwości powoływania dyrektorów szkół przez moją osobę ponieważ  Ministerstwo Edukacji ściśle określa skład i tryb konkursów na stanowiska Dyrektorów szkół, gdzie w komisjach konkursowych zasiada  do 12 osób  które liczebnie rozkładają się następująco: 3- organ prowadzący, 3- Kuratorium Oświaty, 2- rodzice, 2- związki zawodowe, 2- nauczyciele.

Nieprawdziwe jest oświadczenie Pana Jana Puchały dotyczące bezpłatnych wynajmów w ZSTiO w Limanowej cyt.  „I to chcę, żeby państwo wiedzieli, że ja zostałem przez tego kandydata pozwany do prokuratury że ja niby miałem jakieś mieszanie się, w tej chwili na zasadzie sprawdzających prokuratura w Nowym Targu prowadzi rozpoznanie, że niby jakieś umowy dzierżawy podpisałem, co jest nieprawdą, bo starosta nie może podpisać bo trwały zarząd mają dyrektorzy szkół i to dyrektor szkoły podpisuje a nie starosta i to jest po prostu „ koniec  cyt.

Jednak dokumenty mówią co innego ponieważ na jednym z nich widnieje podpis zgody Starosty Jana Puchały dotyczącej bezpłatnego wynajmu sal.                                                                                                                                       Starosta Jan Puchała oskarżając mnie o tworzenie układu w powiecie posłużył się kłamstwem za co w trybie wyborczym wytaczam proces o ochronę mojego dobrego imienia. Jednak wypada tu aby Jan Puchała dokładnie podał daty zatrudnienie swojego rodzeństwa w instytucjach powiatowych. Problem zatrudnienia dzieci radnych powiatowych jest również znany i tu uczciwość wymaga aby radni oświadczyli kiedy zostały zatrudnione ich najbliższe osoby w instytucjach powiatowych i to w czasie trwania kadencji radnych. Myślę że te dane powinni wiedzieć wyborcy przed dniem głosowania aby mieli pełną wiedzę kto tworzy układ w powiecie limanowskim

  A na koniec z ubolewaniem należy podkreślić fakt powoływania się Pana Starosty na Pismo św. cytując jego fragmenty a z drugiej strony poniżał mnie chcąc mi zniszczyć dobre imię. Została tu złamana podstawowa zasada wynikająca z dobrego wychowania i kultury osobistej , a której już się uczy małe dzieci. Brzmi ona że  „o nieobecnych mówi się tylko dobrze lub wcale” Niestety na sesji Rady Gminy Laskowa nie miałem szans obrony mojej godności. Tym smutniejsza  jest sprawa że nikt ze zgromadzonych  na sesji nie stanął w mojej obronie a jej porządku winien bronić Przewodniczący Rady Michał Kogutowicz. Na sesji byli również obecni: pełniący obowiązki Wójta Gminy Laskowa oraz kandydat na Wójta  Gminy Piotr Stach, Wicestarosta Mieczysław Uryga oraz Radna Powiatu Limanowskiego Jolanta Grzegorzek.

 

       Z wyrazami szacunku Stefan Hutek

Radny Powiatu Limanowskiego

 

 

 

Tagi: ,