Janina Firlej –nauczyciel 30-sto letni staż pracy

  

Janina Firlej –nauczyciel 30-sto letni staż pracy w wyuczonym zawodzie 20-ścia lat na stanowisku dyrektora Czwórka dorosłych samodzielnych dzieci  Pracuję społecznie  w Stowarzyszeniu Sądeckim jestem skarbnikiem kasy wzajemnej pomocy w Męcinie , członkiem Komisji Rewizyjnej W okresie świątecznym odwiedzam ludzi  potrzebujących, będących w trudnej sytuacji materialnej ,zostawiając paczki w imieniu fundacji , wiceprezesem   Stowarzyszenia RKW-RKW   w Warszawie oddział w Limanowej , członkiem Kapituły w wyborach sądeczanina roku Z mojej inicjatywy wykonano pomnik piłsudczykowi biorącemu udział w Bitwie Warszawskiej,  zmarłemu na polu Walki pod Karlicami ppor. Jankowi Wróbel, którego szczątki znajdują się na cmentarzu parafialnym w Męcinę  Na mój Wniosek  nadano nazwę ulicy w Limanowej  im Jana Wróbla Z mojej inicjatywy wybudowano most na potoku Bukowianka –stary zagrażał bezpieczeństwu Uczestniczę w ogólnopolskimi konkursie literackim W 2017 r zdobyłam pierwsze miejsce  Jestem osobą komunikatywną , odpowiedzialną, wrażliwą. Cenię ludzi z inicjatywą, odwagą ,taktem, szacunkiem do drugiego człowieka W okresie kataklizmu osuwiska w Kłodnym wspierałam poszkodowanych możliwe dostępną pomocą

PROGRAM

Nie zamierzam składać pustych obietnic wyborczych deklaruję moje zaangażowanie zapał dyspozycyjność Chcę mieć wpływ na zmiany ku lepszemu mojej małej Ojczyzny wszystkich jej mieszkańców

1-infrastruktura –budowa remont dróg i mostów

2-stały kontakt z wyborcami –przedstawianie  potrzeb i problemów  na Sesji Rady Gminy. Wnoszenie propozycji konsekwentnej realizacji

3-reaktywowanie przedszkoli

4-sprawiedliwy podział środków finansowych

5-aktywizacja seniorów

6-troska o miejsca pamięci narodowej Szacunek do tradycji i historii narodowej  hymnu oraz barw narodowych

7-działanie zgodne z prawem  i interesem mieszkańców 

Szanowni mieszkańcy okręgu wyborczego nr 3

We współczesnej cywilizacji oddziaływane  na nasz sposób myślenia jest wieloraki ;poprzez prasę, radio  telewizję  Internet . Słuchajmy rozmawiajmy dzielmy się swoją wiedzą . Nie daj my się ogłupić Sami decydujmy o naszym życiu wybierajmy te osoby którym ufamy   .Twój głos ma moc. Nasza egzystencja zależeć będzie od osób którym przekażemy swój głos Głosuj uważnie z rozsądnie Pamiętaj to samorząd ma głos decydujący w wielu sprawach Twój głos ma charakter społeczny Zachęcam do aktywności obywatelskiej. Prezes PiS na konwencji powiedział ,,,,,,polityka to służba człowiekowi a nie droga do biznesu,,

Kamil Cyprian Norwid,,,Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek..

Jerzy Waldorff,,,,walcząc o przyszłość narodu trzeba się oprzeć o jego groby….

Ninus Nestorovie,,,,,,naród można oszukać raz i jeszcze raz- I NIGDY

Ojciec Święty Jan Paweł II w Parlamencie 11.06.1999,,,,,, Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny,bezinteresowy heroizm jakich mamy wiele w naszej historii będą wyzwaniem dla zbiorowego poświęcenia, wielkim narodowym celem…

Program PiS odpowiada moim wartością. Idę by Wam służyć .Dostrzegajcie w swoim otoczeniu ludzi prawych,  uczciwych, pełnych energii  .Uwierzcie w swoją siłę .Musi zaistnieć współpraca pomiędzy Polskim rządem a samorządem. To droga do terminowych racjonalnych wpływów środków budżetowych i poprawę naszego życia . Innej drogi nie ma. Chcemy żyć ,godnie spokojnie chcemy się szanować Chcemy skończyć z fantazją brakiem uczciwości, brakiem szacunku do nas mieszkańców wsi  Zapraszam do Urny Wyborczej  21 października 2018 r To w tym dniu zadecydujemy o naszej przyszłości Dziękuję za każde słowo za pomoc przy zbieraniu podpisów. Proszę o głos Okręg nr 3 Lista nr 10 pozycja 5 Rada Gminy Limanowa

 

                   Z wyrazami szacunku. Łączę pozdrowienia

Tagi: ,