Święto Plonów w Przyszowej

      Mszą św. 15 sierpnia 2018 r. w Przyszowej Gmina Łukowica   rozpoczęły się uroczyste dożynki. W tradycji Polskiej dożynki to zakończenie zbiorów zbóż z pól połączone z składaniem podziękowań Bogu za dar opatrzności. 15 sierpień to również święto Wniebowzięcia Matki Bożej gdzie w kościołach również święci się kwiaty, zioła, owoce i zboża jako wyraz dziękczynienie. 15 sierpnia to też święto narodowe upamiętniające Bitwę Warszawską zwaną Cudem nad Wisłą, gdzie Polskie Wojsko w roku 1920 pokonało armię czerwoną która chciała utrwalać komunizm w Europie. Wśród uczestników dożynek byli też goście w osobach Senatora Jana Hamerskiego oraz Posła Wiesława Janczyka. Sejmik Małopolski reprezentowali Przewodnicząca Urszula Nowogórska oraz Radny Grzegorz Biedroń. Powiat Limanowski reprezentowali: Wicestarosta Mieczysław Uryga oraz Radni Powiatu Limanowskiego w osobach: Leszek Lis, Józef Pietrzak, Stefan Hutek. Wszystkich uczestników na początku powitała Pani Czesława Rzadkosz  Wójt Gminy Łukowica. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci i dorosłych którymi były występy zespołów regionalnych orkiestry  zespołów dziecięcych, degustacja potraw regionalnych, pokaz strażaków OSP Przyszowa oraz plac zabaw dla dzieci. Atrakcyjną ofertę przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich prezentując potrawy tradycyjnej kuchni polskiej. Wśród nich było Kolo Gospodyń ze Świdnika wraz z ofertą agroturystyczną Państwa Twardowskich proponujących wiele atrakcji turystycznych w Dworze w Świdniku. Państwo Twardowscy również oferowali degustację soków tłoczonych w ich gospodarstwie.  Oferta tłoczni dotyczy również możliwości wykonania usługi tłoczenia soków dla osób które mają swoje owoce. Zainteresowani mogą kontaktować się z Tłocznia Soków „Dwór Świdnik” nr Tel. 510 131 537 lub 18 333 75 49. Swoje stoisko zaprezentowało koło NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych  z Łukowicy które oferowało tradycyjne kiełbaski z grilla. Przewodniczący Koła Pan Janusz Mrowca  osobiście nadzorował proces pieczenia kiełbasek i częstował uczestników. Gmina Łukowica w Powiecie Limanowskim to Gmina o wielkim potencjale turystycznym z możliwością rozwoju sadownictwa i rolnictwa ekologicznego. Jest to wyzwanie dla władz które ułatwią  zagospodarować ten cenny potencjał gospodarczy gminy.

                                                                                                Stefan Hutek

Tagi: ,