Bezpłatne kursy w Mechaniku

 Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej biorą udział w kursach branżowych organizowanych w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  pod nazwą  Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu Powiatu Limanowskiego. Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w branżach mechanicznej i górniczo – hutniczej, turystyczno-gastronomicznej poprzez utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej, organizację kursów, staży, doradztwa zawodowego, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, doskonalenie nauczycieli, a także adaptację i zakup wyposażenia do pracowni zawodowych.

Kursy dla młodzieży są bezpłatne i cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów ZSTiO. Obecnie zrealizowano kursy: obsługa i programowanie obrabiarek CNC, spawanie metodą MAG, spawanie metodą MMA, kurs przecinanie plazmowe. Kursy spawania kończą się egzaminem i  każdy uczestnik otrzymuje książeczkę spawacza oraz  certyfikat wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Kurs obsługa i programowanie obrabiarek CNC kończy się także  egzaminem i wydaniem stosownych zaświadczeń. Celem szkolenia na kursie przecinania plazmowego jest nabycie przez uczestników umiejętności praktycznych i teoretycznych wymaganych do zaliczenia egzaminu i uzyskania uprawnień ręcznego przecinacza plazmowego według wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.


Obecnie w ZSTiO trwają także zajęcia dotyczące zasilania urządzeń mechatronicznych oraz nowoczesnych instalacji elektrycznych.  Podczas nadchodzących wakacji młodzież z ZSTiO w Limanowej będzie brała udział w płatnych stażach u wybranych pracodawców. W kolejnym roku szkolnym dla uczniów ZSTiO przewidziano kolejne, atrakcyjne i bezpłatne   kursy i zajęcia.

 

 

Warto wiedzieć:

Trwa rekrutacja do klas technikum w ZSTiO w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik architektury krajobrazu, technik organizacji reklamy, technik elektryk oraz do szkoły branżowej I stopnia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, kierowca mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, ogrodnik, operator obrabiarek skrawających, ślusarz oraz do klasy wielozawodowej. 

Tagi: ,