Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Limanowej

 Miasto Limanowa podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dofinansowania realizacji projektu „Tworzenie i odnowienie zdegradowanej zieleni przy potoku Jabłonieckim wraz z kompleksem parku miejskiego w Limanowej oraz budowa infrastruktury do jej udostępnienia”.

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu o powierzchni około 8 ha, zlokalizowanej w południowej części Limanowej, wzdłuż potoku Jabłonieckiego. Teren objęty opracowaniem jest w przeważającej części obszarem zielonym. Obszar planuje się podzielić na trzy części: teren historycznego Parku Miejskiego wraz z Dworem Marsów, który jest terenem urządzonym, niezagospodarowany teren wzdłuż wyregulowanego potoku Jabłonieckiego oraz teren z istniejącym odkrytym basenem i placem zabaw. Celem bezpośrednim koncepcji jest stworzenie ciekawej aranżacji miejsca z nowym układem komunikacyjnym, z interesującymi rozwiązaniami projektowymi, atrakcyjnymi elementami małej architektury oraz wyposażeniem dostosowanym do zróżnicowanego wieku użytkowników.

 

Realizacja projektu ma jednocześnie poprawić jakość przestrzeni, zachęcać mieszkańców i turystów do odpoczynku i korzystania z parku, ale przede wszystkim ma poprawić wizerunek miasta jako obszaru atrakcyjnego i przyjaznego dla człowieka. W wyniku takiego działania powstanie kompleks poznawczo-edukacyjno-rekreacyjny, który stanie się doskonałą promocją miasta przyciągającą zdecydowanie większą liczbę użytkowników oraz podniesie wartość tego terenu i obszarów przylegających.

 

Koncepcja zespołu parkowo-rekreacyjnego podzielona została na strefy, a każda z nich będzie charakteryzowała się inną funkcją i wyposażeniem:

  • strefa historyczno-parkowa -strefa spotkań towarzyskich, kontemplacji słuchania muzyk, odnowienie historycznej zieleni i uzupełnienie o nową zieleń ozdobną, gatunki rodzime charakterystyczne dla takich założeń dworskich w XIX wieku,
  • strefa rekreacji aktywnej – pumptrack, plac zabaw, stoły tenisowe, siłownia zewnętrzna, wbudowane trampoliny, boisko wielofunkcyjne/ lodowisko, ścieżka zdrowia, ścieżka leśna z tarasami widokowymi, stok saneczkowy, pole golfowe oraz psi park,
  • strefa poznawczo-edukacyjno-rekreacyjna – ukształtowanie i udostępnienie terenu, odnowienie zieleni zdegradowanej, zaprojektowanie nowej zieleni z podziałem na strefy zmysłów i edukacji, wpowadzenie zieleni nadwodnej łęgowej i rodzimej. Udostępnienie terenu ścieżkami edukacyjnymi oraz wyposażeniem parku w małą architekturę.


Całkowita wartość projektu wynosi 4.848.378,50 zł, przy dofinansowaniu 3.851.081,31 zł. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec 2019 roku.

 

 

 

 

 
 
TAGI 

GALERIA

 
 

Tagi: ,