Pielgrzymka do zródeł wiary i miłości ojczyzny -Rzym

W środę 14 marca 2018 r. w kolejnym dniu pielgrzymki dane było nam  dotrzeć do Rzymu. Audiencja z Papieżem Franciszkiem była kulminacyjnym punktem pobytu w Watykanie. Przy pięknej wiosennej pogodzie mogliśmy wysłuchać słów katechezy w której Papież zwrócił uwagę na przeżywanie eucharystii zwracając istotną sprawę jaką jest  przeszkoda w przyjęciu komuni którą stanowi grzech ciężki. Zwrócił uwagę Ojciec św. na konieczność przeżycia dobrej spowiedzi wielkopostnej. Następnie mieliśmy okazję podziwiać wspaniałe zabytki Rzymu takie jak Panteon, Kościół św. Agnieszki, fontanę Di Trevi , Forum Romanum , Koloseum i wiele innych.                          

                                                                                                                                                       Stefan Hutek