Pielgrzymka do zródeł wiary i miłości ojczyzny -Monte San Angelo,San Giovanni, Rotondo

Mija już trzeci dzień pielgrzymki. Tym razem dane było nam się spotkać w Sanktuariach Michała Archanioła w Monte San Angelo oraz św. Ojcem Pio w San Giovnni Rotondo i w miejscu Jego urodzenia  w Pietrelcinie.W Monte San Angelo od roku 1996 posługują polscy kapłani ze zdromadzenia Michaelitów, Monte San Angelo swoją historią sięga czasów VI wieku od kiedy rozpoczął się kult św. Michała Archanioła jako pogromcy szatana i wszelkiego zła. Jest to jedyna świątynia na świecie wykonana nie ręką ludzi lecz Boga. Otoczenie tego miejsca wyraża się surowością skalistych wzgórz. Kalejnym miejscem dzisiejszej pielgrzymkowej trasy to San Giovanni Rotondo  oraz Pietrelcina miejsca związane z św. Ojcem Pio. Wielkim wzruszeniem była modlitwa na grobie św. Ojca Pio. Jego przykład wiary wciąż przyciąga wielu którzy chą zmienić swoje życie prosząc o obwitość łask dla siebie i  innych. Pietrelcina to miejsce urodzenia oraz posługi kapłańskiej Ojca Pio od roku 1910 do 1916. Pozostało jeszcze wiele pamiątek po świętym w tym jego mieszkanie oraz dom Jego rodziców.. Św. Ojciec Pio wciąż zachwyca i inspiruje wielu do walki z grzechem przez szczerą spowiedz oraz zdanie się na wolę Bożą w życiu.

 Stefan Hutek