13,7 mln zł dofinansowania na rewitalizację miasta!

 Miło nam poinformować, że Miasto Limanowa uzyskało 13,7 mln zł dofinansowania na rewitalizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dzięki pozyskanym środkom zrealizowane zostaną trzy zadania.


Zadanie 1
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY CENTRUM MIASTA LIMANOWA
REWITALIZACJA RYNKU W LIMANOWEJ

Celem planowanej rewitalizacji jest stworzenie harmonijnej przestrzeni miejskiej oraz wprowadzenie nowych funkcji jak np. infrastruktura dla cyklistów, skwer do rekreacji indywidualnych, przestrzeń zabaw dla dzieci. Otwarcie na nowe technologie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności danej przestrzeni. Zaprojektowany teren ma poprawić istniejącą komunikację kołową, pieszą oraz rozwiązać problem z niedostateczną ilością miejsc parkingowych. Należy przebudować stare i nieefektywne sieci energetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe oraz wymienić przyłącza. Planuje się zwiększyć aktywność społeczną i gospodarczą mieszkańców, poprzez dodanie do istniejącej kubatury Centrum Informacji Turystycznej nowej bryły spełniającej funkcję gastronomiczną oraz wprowadzenie dużej ilości miejsc siedzących na obszarze płyty rynku. Planuje się poprawę estetyki rynku poprzez wymianę istniejącej nawierzchni, stworzenie miejsc do wypoczynku, zwiększenie ilości zieleni wysokiej oraz niskiej, budowę fontanny, uporządkowanie kolorystki elewacji oraz ujednolicenie szyldów reklamowych. Dużą rolę przywiązuje się do ekologii, gdyż poprzez zagospodarowanie przestrzeni różnorodnymi formami roślinności można poprawić nie tylko jakość środowiska miejskiego, ale również przyczynić się do wzrostu atrakcyjności danego obszaru zarówno dla mieszkańców jak i turystów. Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie przestrzeni w mieście z lepszym układem komunikacyjnym, z interesującymi rozwiązaniami projektowymi, atrakcyjnymi elementami małej architektury, ale przede wszystkim odnowienie istniejącej tkanki miejskiej oraz wprowadzenie nowej jakości w daną przestrzeń.Zadanie 2
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PARKINGU ZAMKNIĘTEGO DWUPOZIOMOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ

Budowa dwupoziomowego parkingu planowana jest na działkach nr 388 i 380/3 przy ul. Księdza Łazarskiego w miejscu obecnego parkingu. Forma architektoniczna budynku będzie zharmonizowana z istniejącymi budynkami sąsiednimi tj. ołtarzem polowym. Budynek wykonany zostanie w technologii żelbetonowej. Obiekt dostępny będzie od ul.Ks.Łazarskiego (wjazd i wejście) oraz od strony północnej (placu kościelnego) i wschodniej z możliwością dojścia do płyty rynku. W założeniu przedmiotowym budynku znajdzie się parking dwupoziomowy dla samochodów osobowych, parking dla samochodów osobowych zlokalizowanych na dachu garażu z miejscami parkingowymi dla niepełnosprawnych, miejscami parkingowymi dla rowerów oraz niezbędna infrastrukturą .Łączna planowana ilość miejsc postojowych to 270, w tym w garażu zamkniętym 161 miejsc i na dachu garażu 109 miejsc. Łączna projektowana powierzchnia terenu to 3 683,19 m2.

Poniżej koncepcja architektoniczno-budowlana budynku garażu dwupoziomowego zamkniętego

Zadanie 3 
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

Tworzenie i odnowienie zdegradowanej zieleni przy potoku Jabłoneckim
wraz z kompleksem parku miejskiego w Limanowej oraz budowa infrastruktury
do jej udostępnienia

Na obszarach parku  zgodnie z programem wstępnym inwestycji i analizą projektową, zaprojektowano m.in.: ścieżki parkowe (na całym obszarze), fontannę posadzkową,  strefę rekreacji wodnej, strefę rekreacyjno–wypoczynkową.

Zaprojektowane wnętrza parkowe oraz elementy wyposażenia mają posiadać przede wszystkim funkcje rekreacji zarówno czynnej jak i biernej oraz dekoracyjną zapewniając tym wypoczynek i rekreację mieszkańcom i turystom (tj. aktywność fizyczna, spacery, naświetlania słoneczne, kontemplacja, imprezy plenerowe, itp.) oraz miejsce spotkań towarzyskich i zabawy.

Celem bezpośrednim koncepcji jest stworzenie ciekawej aranżacji miejsca z nowym układem
komunikacyjnym, z interesującymi rozwiązaniami projektowymi, atrakcyjnymi elementami
małej architektury oraz wyposażeniem dostosowanym do zróżnicowanego wieku użytkowników. Realizacja projektu ma jednocześnie poprawić jakość przestrzeni, zachęcać mieszkańców i turystów do odpoczynku i korzystania z parku ale przede wszystkim ma poprawić wizerunek miasta jako obszaru atrakcyjnego i przyjaznego dla człowieka. Projekt kompleksu parkowo‐ rekreacyjnego ma na celu wykorzystać istniejące walory krajobrazowe terenu i połączyć dwie części miasta trasami pieszo‐ rowerowymi. Ma stworzyć swobodną komunikację zurbanizowanego terenu z naturalnym korytarzem wzdłuż Potoku Jabłonieckiego. Poprzez nadanie projektowanemu obszarowi nowych, innowacyjnych i ciekawych funkcji, teren ma przyczynić się do zwiększenia grupy odbiorców. Wprowadzenie atrakcyjnych i nowoczesnych założeń z pewnością przyczyni się do wzbogacenia przestrzeni krajobrazowej w tej okolicy.
Koncepcja zespołu parkowo‐ rekreacyjnego podzielona została na strefy, a każda z nich będzie charakteryzowała się inną funkcją i wyposażeniem:
‐ Strefa historyczno‐ parkowa‐ strefa spotkań towarzyskich, kontemplacji słuchania muzyk i muszla koncertowa, imprezy plenerowe.
‐ Strefa rekreacji wodnej – miejsce wypoczynku w ruchu dla wszystkich grup wiekowych, basen pływacki, brodzik dla dzieci, wodny plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna.
‐ Strefa rekreacji aktywnej – pumptrack, plac zabaw, stoły tenisowe, siłownia zewnętrzna, wbudowane trampoliny, boisko wielofunkcyjne/ lodowisko, ścieżka zdrowia, ścieżka leśna z tarasami widokowymi, stok saneczkowy, pole golfowe oraz psi park.
‐ Strefa rekreacji biernej– amfiteatr nad rozlewiskiem, leżaki i hamaki, polana piknikowa, kręgi ogniskowe, altany grillowe, pole namiotowe oraz miejsce romantyczne do zdjęć w plenerze.


Tagi: ,